قوانین چک-برگشت زدن چک | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 19,658

قوانین چک، برگشت زدن چک

چک، نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده چک (شما) از بانک می خواهید وجه مندرج در چک را به شخصی پرداخت کند.

 اجزاء (ارکان) چک عبارتند از:

1 -   کلمه چک باید روی آن نوشته شده باشد،

2 -   شماره سریال چک،

3 -   مبلغ عددی و حروفی، هر دو باید نوشته شده باشد،

4 -   تاریخ آن (تاریخ وصول) مشخص باشد،

5 -   نام، نام خانوادگی و امضاء صادر کننده چک و شماره حساب جاری درج شده باشد.

قوانین چک

1-   چک نباید با مداد نوشته شده باشد. بانکها چک نوشته شده با مداد را نقد نمی کنند.

2-   چک باید به تاریخ روز باشد و اگر ثابت شود که چک به تاریخ آینده نوشته شده(چک وعده دار)، کیفرخواست آن حقوقی خواهد بود، نه کیفری.

3-   در صورت عدم برابری مبلغ عددی و حروفی، بانک می تواند چک را به اندازه مبلغ کمتر پرداخت کند. مثلا اگر در یک فقره چک به حروف نوشته شده باشد: "سی میلیون ریال" و به عدد نوشته شده باشد : "3،000،000 ریال"، کارمند بانک در صورت موافقت شما می تواند مبلغ 3،000،000 ریال را به شما پرداخت کند. در صورت خوانا نبودن چک، بانک آنرا بدون اقدام عودت می دهد. تطابق متعارف (نه خیلی کارشناسی) امضاء روی چک، با امضاء ثبت شده در سیستم بانکی، برای وصول آن کافیست.

4-   در صورت مغایرت امضاء، و کفایت موجودی حساب، بانک باید چک را با قید دلیل "مغایرت امضاء" یا "نقص امضاء" برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت صادر کند. اگر موجودی کافی نباشد، گواهی عدم پرداخت با قید عبارت "عدم کفایت موجودی" صادر می شود.

5-   در صورت عدم تطابق تاریخ عددی و حروفی مندرج در چک، بانک می تواند بدلیل نقص تاریخ آنرا برگشت زده و گواهی عدم پرداخت صادر کند.

6-   در صورت عدم کفایت موجودی در حساب جاری، کارمند بانک نمی تواند موجودی حساب جاری را به متقاضی مبلغ چک اطلاع دهد. طبق قانون، بانک، حتی برای اینکه کفایت یا عدم کفایت موجودی را اعلام  کند، می تواند تقاضای پشت نویسی کند. برای اطلاع از مانده حساب، دارنده چک می تواند آنرا پشت نویسی کرده و برگشت بزند، در  "گواهی عدم پرداخت" مانده حساب جاری درج می شود.

7-   اگر موجودی حساب جاری، کمتر از مبلغ چک باشد، متقاضی می تواند کل مانده حساب را مطالبه کرده و به ازای میزان کسر موجودی حساب جاری، آنرا برگشت زده و تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.

8-   خط زدن کلمه "یا بحواله کرد" در متن چک، هیچ منعی برای بانک از بابت پرداخت چک به شخص ثالث ندارد. یعنی اگر شما چک را در وجه آقای رحیمی نوشته و قسمت "یا بحواله کرد" را خط بزنید، آقای رحیمی می تواند پشت چک را امضا کرده و آنرا به آقای محمدی بدهد، آقای محمدی می تواند به بانک مراجعه کرده و چک را وصول کند. در مثال بالا اگر آقای رحیمی چک را گم کند، کسی که آنرا پیدا می کند، می تواند اسم آقای رحیمی را نوشته و امضا کند، بانک چنین چکی را نقد خواهد کرد.کارمندان بانک، در تکنولوژی امروز، ابزاری برای کنترل صحت امضاء آقای رحیمی ندارند. این موضوع فقط از بابت اطلاع ذکر می شود.

9-   اگر چک در وجه "فروشگاه امیر"، "شرکت نفت منطقه 1"، "شرکت فنآوران شمال"، تعاونی منطقه 2"، "دامپزشکی صدر"، "بیمارستان میلاد" و یا هر هویتی دیگر، غیر از شخص حقیقی باشد، فقط در صورتیکه آن شخص غیر حقیقی در روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده و شماره ثبت داشته باشد، باید مهر آن شخص غیر حقیقی در پشت چک موجود باشد، در غیر اینصورت، بانک وجه چک را پرداخت نخواهد کرد (چک را برگشت نمی زند، فقط آنرا پرداخت نمی کند، زیرا نقص پشت نویسی دارد. در صورتیکه چک کلر شده باشد، آنرا بدون اقدام عودت می دهد). مثلا در صورتیکه چک در وجه شرکتی صادر شده باشد (سهامی یا مسئولیت محدود)، مهر آن شرکت باید در ظهر چک موجود باشد. اما اگر چک در وجه فروشگاه امیر صادر شده باشد، نیازی به مهر فروشگاه امیر در پشت چک نیست، زیرا فروشگاه امیر شماره ثبت رسمی ندارد.

10-   در قسمت "در وجه"، درج مطالبی با عناوین "بابت تضمین" "بابت قرارداد شماره ... "بابت خرید ملک .... "، هیچ تعهد و وظیفه ای را برای بانک ایجاد نمی کند. چنین چکی برای کارمند بانک، فرقی با چک حامل ندارد.

برگشت زدن چک

اقدام قانونی برای چک برگشتی:

-   برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت از شعبه بانک. گواهی عدم پرداخت فقط یک بار و بنام متقاضی وجه صادر می شود، صدور المثنی آن محدودیت زیادی دارد. مراجعه به نزدیک ترین دادسرا و تنظیم واخواست چک.

-   اگر 6 ماه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد، فقط می توانید اقدام حقوقی برای چک انجام دهید. و چک جنبه کیفری نخواهد داشت.

تفاوت جنبه حقوقی و کیفری چک به شرح زیر است:

با پیگیری قضایی در چک کیفری، صدور حکم جلب و توقیف اموال قابل انجام است. با پیگیری قضایی درچک حقوقی، فقط می توانید صادر کننده چک را ممنوع الخروج نمایید و توقیف اموال کنید.

منابع:
- بانکداری داخلی 1 و 2 ، انتشارات بانک ملی ایران.
- دانش و تجربه رؤسای بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 194 نفر از 216 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

گواهی عودت چک برگشت زدن چک مراحل برگشت زدن چک قوانیچگ برگشت چک بانکی زمان برگشت زدن چک قانون برگشت زدن چک بعداز برگشت زدن چک مغایرت امضاء چک اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ چک چه باید کرد نقص امضای صدور چک چک دارای نقص امضا و عدم موجودی نقص امضا در چک نحوه برگشت زدن چک بروز برگشت زدن چک قوانین برگشت زدن چک برگ زدن چک در تاریخ چک تاریخ چک عددی و حروفی برگشت طدن چک چک فاقد امضا روش برگشت زدن چک حقوقی شرایط برگشت زدن چک شرایط برگشت چک برگشت چک یعنی چه قانون مغایریت امضا چک قواعد برگشت زدن چک چیست اقدامات بعد از برگشت زدن چک قانون.چک شرایط برگشت چک نحوه برگشت چک هزینه برگشت زدن چک قانون برگشت زدن چک قوانین عودت چک علت برگشت چک مراحل برگشت چک قانون چک برگشت زدن برگشت زدن چک در همان روز تاریخ زدن زیر امضا چک تکلیف چک درصورت مغایرت مبلغ عددی و حروفی فرم زدن چک دلیل زدن موجودی کافی نمی باشد بانک صادرات بدگشت چک برگشت چک کارمندی قانون برگشت چک مغایرت اعداد و حروف تاریخ در چک از برگه شدن چک قانون چک برگشتی کارمندی معنی برگ زدن چک اگر اعداد و حروف چک متفاوت باشد اختلاف عدد حروفی چک اختلاف مبلغ عددی وحروفی چک آیا برگه برگشتی چک المثنی صادر میشود روش فرم زدن چک برگشتی درچک تاذیخ عددی اولویت دارد یا حروفی چک برگشتی کارمندبانک تاریخ برگشتی چک+حکم‌جلب حکم برگشت چک مهلت برگشت زدن چک نقص امضادرچک تلگرام قانون چک مغایرت امضا چک برگشت زدن چک بعد از تاریخ برگشت زدن چک حامل برگشت چک کیفری مدت زمان اختلاف در تاریخ چک فرق برگشت چک بروز یا غیر بروز قوانین برگه زدن چک حقوقی قانونی و روند برگشت زدن چک مهلت فرم زدن چک اشتباه در برگشت چک در سیستم بانکی مراحل بعد از برگشت زدن چک مدت زمان برگشت زدن چک در صورت عدم موجودی قانون بر گشت چک نحوه برگشت زدن چک بدون تاریخ برگشت چک به روز برگشت زدن چک بدون امضا موارد برگشت خوردن چک قانون برگه زدن چک برگشت کردن چک مغایرت امضای رو چک با امضای بانک مراحل برگه زدن چک برگست چک اخرین قوانین برگشت زدن چک کسر موجودی بابت سر شماره قوانین چک و مدت زمان اقذام بچک اختلاف عددی حروف و عدد روی چک f مراحل فرم زدن چک امضا روز دار برای چک قوانین برگشت چک چگونگی برگشت چک زمان برگشت چک نحوه برگشت زدن چک بانکی قانون مقایرت امصا چک اشتباه‏ ‏مبلغ‏ ‏عددی‏ ‏چک چگونگی برگشت چک در بانک قانون فرم زدن چک چگونگی برگشت زدن چک بدون تاریخ ضمانتی مهر زدن پشت چک چک برگشتی کارمند بانک چه قوانینی چک فرم زدن جرم مغایرت در امضا چک فرم زدن چک به چه معناست مراحل بعد از برگشت چک مغایرت امضا در چک قوانین چکهای برگشتی تاریخ برگشت چک برگشت چک به علت مغایرت امضا برگشتی چک به علت نقص امضا برگشت زدن یا فرم زدن چک به چه معنی است؟ قانون.چک.برگشتی برگشت زدن به چک و جلب فرصت برگشت کردن چک برگشت زدن چک تاریخ آینده زمان فرم شدن چک اگه شماره چک باشماره گواهی عدم پرادخت مغایرت داشته باشه نقص امضای چک اولویت تاریخ عددی یا حروفی چک حکم چک نقص امضا قانون های برگشت زدن چک مغایرت امضای صاحب چک معنی برگشت خوردن چک تاریخ اشتباه زدن چک دلیل عودت چک عوامل موثر در برگه خوردن چک انواع برگشت چک زمان برگه زدن چک برای برگشت چک چه باید کرد برگه کردن چک راه وروش برگشت زدن چک مراحل برک زدن جک مهلتبرگشت چک ایا مغایرت امضاه یا امضاه نداشته باشد چک چک مغایرت بخورد تو سیستم به انوان چک برگشتی واعتبار ادم‌خراب می شود یا خیر فرصت برگه زدن چک اگر در رسید چک بزند چک روز کیفری است

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

آگهی های های مرتبط
مقالات مرتبط
رفع سوء اثر چک برگشتی
رفع سوء اثر چک برگشتی
وثایق تسهیلات
وثایق تسهیلات
وام و تسهیلات
وام و تسهیلات
ضمانت نامه ریالی
ضمانت نامه ریالی
ضمانت نامه ارزی
ضمانت نامه ارزی
افتتاح حساب جاری
افتتاح حساب جاری
واردات کالا و خدمات
واردات کالا و خدمات
سپرده بانکی- اوراق مشارکت
سپرده بانکی- اوراق مشارکت
وصولی اسنادی-برات وصولی
وصولی اسنادی-برات وصولی
نظرات کاربران
  • صفحه 1 از 1
  • 1
  • صفحه 1 از 1
  • 1
نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما
×
ما را حمایت کنید