آداب نامه نگاری-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

آداب نامه نگاری

- فرمت پاکت نامه مطابق شکل زیر است
آداب نامه نگاری-پاکت نامه
 
فرمت - نمونه نامه اداری
- هرگز روی پاکت، عبارات «عزیزم»، «دوستت دارم» و ... را ننویسید. نام گیرنده را بسیار رسمی روی پاکت نامه بنویسید. مانند: «جناب آقای دکتر محمودلو»، حتی اگر او برادر شما باشد و از نزدیک او را به اسم کوچک صدا می کنید.
- اگر مخاطب شما یک زوج هستند، اول نام آقا را بنویسید.
- پاکت نامه های دوستانه و خانوادگی را با دست خط خودتان بنویسید، از برچسب آدرس و پرینتر استفاده نکنید.
- کاغذ نامه رسمی A4 یا A5 است، برای نامه های بسیار رسمی، فارغ از میزان محتوای نامه، A4  را انتخاب کنید.
- محل درج شماره و تاریخ در نامه های فارسی، بالا سمت چپ است.
- هرگز نامه را با مداد ننویسید.
- نامه شما نباید قلم خوردگی داشته باشد.
- رنگ جوهر قلم، روان نویس یا خودنویس شما باید یا آبی باشد یا مشکی.
- رنگ مشکی برای نگارش نامه قاطعیت بیشتری را منتقل می کند.
- با تغییر موضوع، پاراگراف جدیدی را آغاز کنید، از پاراگرافها و جملات کوتاه استفاده کنید. 
- هرگز عباراتی همچون: «می دانم که نباید این را بنویسم» یا  «می دانم که درست نیست» را در نگارش خود استفاده نکنید. این عبارات نشان از ضعف اعتماد به نفس هستند.
- عبارات و جملات را خودتان بسازید، از جایی کپی نکنید.
- نامه را قبل از ارسال دوباره بخوانید و غلطهای دستوری و دیکته ای را بررسی کنید.

نامه نگاری در اینترنت

- هرگز ایمیلی را بدون پر کردن موضوع (عنوان) نفرستید، موضوع باید مرتبط با محتوا باشد.
- در موضوع از کلمات «مهم» و «ضروری» و ... استفاده نکنید.
- کلیه آداب نامه نگاری عادی، در نامه نگاری اینترنتی نیز رعایت می شوند.
- در ایمیل از کلمات ساده و جملات کوتاه استفاده کنید.
- از حروف اختصاری استفاده نکنید.
 
منابع:
- etiquette for dummies نوشته Sue Fox.