بیمه آسانسور-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

بیمه آسانسور

بیمه نامه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور خساراتی همچون فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از سوانح آسانسور را تحت پوشش قرار می دهد.

کلیه آسانسورها در ساختمانهای مسکونی و اداری باید تحت پوشش این نوع بیمه نامه باشند و مسئولیت انجام این بیمه نامه به عهده مدیر ساختمان است.

تعهد شرکت بیمه (بیمه گذار) مشروط به احراز قرارداد سرویس و نگهداری مدیر ساختمان با یکی از شرکتهای عضو سندیکا و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت معدن و تجارت است.

هزینه بیمه نامه یکساله آسانسور طبق ظرفیت نفرات آسانسور، نوع درب آسانسور (لولایی- اتوماتیک)، تعداد توقف آسانسور، سال ساخت آسانسور و همچنین سقف پرداخت هزینه پزشکی در هر حادثه، تعیین می شود و به صورت معمول برای یک ساختمان تا هشت توقف از 30000 تومان تا 90000 تومان محاسبه می شود.

مدیر ساختمان از دو طریق می تواند آسانسور ساختمان را بیمه کند:

1- مراجعه حضوری به یکی از شرکت بیمه گر

2- از طریق شرکت ارائه کننده خدمات سرویس و نگهداری آسانسور

روش اول:

مدیر ساختمان به صورت حضوری به یکی از شرکتهای بیمه که خدمات بیمه را برای آسانسور دارند مراجعه می کند و درخواست کتبی خود را به همراه مشخصات فردی خود و نیز مشخصات آسانسور ساختمان، هزینه و آدرس دقیق محل آسانسور را اعلام می کند.

در این روش، شرکت بیمه گر در صورت بروز حادثه فقط سهم اشخاصی که در آن بیمه نامه به عنوان بیمه گذار معرفی می شوند را پرداخت خواهد کرد.

روش دوم:

در صورتی که یکی از شرکتهای مجاز، سرویس و نگهداری آسانسور ساختمان را به عهده داشته باشند، فقط کافیست پس از اعلام تلفنی و یا کتبی به شرکت سرویس دهنده، مبلغ بیمه نامه پس از دریافت کارت بیمه نامه آسانسور در وجه شرکت مذکور پرداخت شود.

در روش دوم، تمامی افراد از جمله مدیر ساختمان، ساکنین و همچنین شرکت سرویس دهنده در پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه گر سهیم خواهند بود به این معنی که تمام غرامت فوت و یا هزینه پزشکی در یک حادثه از طرف شرکت بیمه گر پرداخت خواهد شد.

اگر حادثه جانی در یک آسانسور اتفاق افتد، کارشناسان تعیین خسارت پس از بررسی حادثه و تعیین مبلغ دیه یا جریمه، عوامل بروز حادثه را کشف و سهم پرداخت دیه هر فرد خاطی را به زیان دیده اعلام می کنند، در صورت داشتن بیمه نامه آسانسور شرکت بیمه گر فقط سهم بیمه گذار خود را پرداخت می کند در روش دوم تمامی افراد به عنوان بیمه گر معرفی می شوند ولی در روش اول فقط نام آن افرادی را که در بیمه نامه ذکر شده باشد، به بیمه گر معرفی می شود.

اگر از روش دوم استفاده شود در سالهای بعد شرکت سرویس دهنده به صورت اتوماتیک بیمه نامه آسانسور ساختمان را تمدید خواهد کرد.

 

 

 

منابع:

مقررات بیمه مرکزی ایران

وزارت مسکن و شهرسازی - مقررات ملی ساختمان، مبحث پانزدهم، آسانسور و پله برقی