ترمز دوچرخه-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

ترمز دوچرخه

انواع ترمز برای دوچرخه عبارتند از:

1. ترمز معمولی (ترمز V)

2. ترمز دیسکی (دیسکی-سیمی ، ترمز دیسکی - هیدرولیک).

1. ترمز V (معمولی)

قدیمیترین سیستم ترمز دوچرخه است و ظاهری شبیه به شکل زیر دارد:

ترمز V

مزایای ترمز V:

- بمراتب ارزانتر است.

- طرز کار و تعمیرات آن ساده تر است.

معایب ترمز V:

- قدرت ترمزگیری آن از ترمز دیسکی ضعیفتر است.

- در آب و هوای بارانی، اصطکاک و قدرت ترمز گیری بمراتب کاهش می یابد.

- در صورتیکه طوقه چرخ، در اثر برخورد با مانع یا ضربه کج شود (تاب بردارد)، لقمه های ترمز به طوقه گیر می کنند و رکاب زدن و ادامه مسیر برای دوچرخه سواری مشکل خواهد شد، در این شرایط دوچرخه سوار باید به ناچار ترمزها را شُل کند (یا اینکه آنها را باز کند).

- در ترمز V، جابجایی اهرم ترمز برای ترمز گیری زیاد است، یعنی دوچرخه سوار برای ترمز گرفتن باید اهرم ترمز را بیشتر جابجا کند.

- در ترمز V دوچرخه سوار به نیروی بیشتری (زورِ بیشتری) برای ترمزگیری نیاز دارد.

- احتمال پاره شدن و زنگ زدن سیم ترمز وجود دارد.

2. ترمز دیسکی

ترمز دیسکی

عملکرد این نوع ترمز شبیه به ترمز اتومبیل است و در دو نوع زیر وجود دارد:

i. ترمز دیسکی – سیمی

مطابق شکل زیر، در این نوع ترمز، نیرویِ دست دوچرخه سوار از طریق سیم ترمز به لنتها منتقل می شود:

ترمز دیسکی – سیمی

مزایای ترمز دیسکی – سیمی:

- قدرت ترمز گیری آن بهتر از ترمز V است.

- عملکرد آن در هوای بارانی و برفی مناسب است.

- در صورت تاب داشتن طوقه، عملکرد ترمز مختل نمی شود.

- جابجایی اهرم ترمز در آن، کمتر از ترمز V است.

- نسبت به ترمز هیدرولیک ارزانتر است.

معایب ترمز دیسکی – سیمی:

- نسبت به ترمز V گرانتر است.

- تعمیر و نگهداری آن نسبت به ترمز V تخصص بیشتری می خواهد.

- دوچرخه سوار به نیروی زیادی برای ترمزگیری نیاز دارد. (این مقدار نیرو از ترمز V کمتر است).

- احتمال پاره شدن و زنگ زدن سیم ترمز وجود دارد.

ii. ترمز دیسکی روغنی (هیدرولیک):

این نوع ترمز، پیشرفته ترین و کارآمدترین سیستم برای کنترل سرعت دوچرخه است و در آن، نیروی انگشت دوچرخه سوار، از طریق فشار روغن ترمز (نیروی هیدرولیک) به لنتها منتقل می شود.

 ترمز دیسکی روغنی (هیدرولیک)

بدلیل قدرت بالای ترمزگیری در جابجایی اندک اهرم، دوچرخه سوار باید با عملکرد آن آشنا باشد (مخصوصا برای ترمز جلو ).

مزایای ترمز دیسکی – هیدرولیک:

- بهترین قدرت ترمزگیری را در اختیار دوچرخه سوار قرار می دهد.

- در آب و هوای بارانی و برفی قدرت ترمزگیری خوبی دارد.

- در صورت تاب داشتن طوقه، عملکرد ترمز مختل نمی شود.

- جابجایی اهرم ترمز در آن بسیار کم است.

- اهرم ترمز در آن نرم است و احتیاجی به وارد آوردن نیروی زیاد ندارد.

معایب ترمز دیسکی – هیدرولیک:

- نسبت به سایر ترمزها گرانتر است.

- تعمیر و نگهداری آن نسبت به ترمز V تخصص بیشتری می خواهد.

 

 

منابع:

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری - UCI (Union Cycling International) level 1 coaching handbook - Jackie Sherwood