شماره پلاک شهرها-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

شماره پلاک استان ها، شهرها و شهرستان های مختلف ایران 

شماره پلاک
ایران استان شهر

ایران-11

 تهران تهران 
ایران-12  خراسان رضوی مشهد 
ایران-13  اصفهان اصفهان 
ایران-14  خوزستان اهواز 
ایران-15  آذربایجان شرقی تبریز 
ایران-16  قم قم 
ایران-17  آذربایجان غربی ارومیه 
ایران-18  همدان همدان 
ایران-19  کرمانشاه کرمانشاه 
ایران-21  البرز کرج 
ایران-22  تهران تهران 
ایران-23  اصفهان سایر شهرهای استان غیر از اصفهان 
ایران-24  خوزستان  سایر شهرهای استان غیر از اهواز 
ایران-25  آذربایجان شرقی  سایر شهرهای استان غیر از تبریز 
ایران-26  قم  سایر شهرهای استان غیر از قم 
ایران-27  آذربایجان غربی  سایر شهرهای استان غیر از ارومیه 
ایران-28  همدان  سایر شهرهای استان غیر از همدان 
ایران-29  کرمانشاه  سایر شهرهای استان غیر از کرمانشاه
ایران-31  لرستان خرم آباد 
ایران-32  خراسان رضوی سایر شهرهای استان غیر از مشهد 
ایران-33  تهران تهران 
ایران-34  خوزستان  سایر شهرهای استان غیر از اهواز 
ایران-35  آذربایجان شرقی  سایر شهرهای استان غیر از تبریز 
ایران-36  قم  سایر شهرهای استان غیر از قم 
ایران-37  آذربایجان غربی  سایر شهرهای استان غیر از ارومیه 
ایران-38 البرز  کرج
ایران-39  کرمانشاه  سایر شهرهای استان غیر از کرمانشاه
ایران-41  لرستان  سایر شهرهای استان غیر از خرم آباد 
ایران-42  خراسان  سایر شهرهای استان غیر از مشهد 
ایران-43  اصفهان  سایر شهرهای استان غیر از اصفهان 
ایران-44  تهران تهران 
ایران-45  کرمان کرمان 
ایران-46  گیلان رشت 
ایران-47  مرکزی اراک 
ایران-48  بوشهر بوشهر 
ایران-49  کهکیلویه و بویراحمد  یاسوج و کلیه شهرهای استان
ایران-51  کردستان سنندج 
ایران-52  خراسان  سایر شهرهای استان غیر از مشهد 
ایران-53  اصفهان  سایر شهرهای استان غیر از اصفهان 
ایران-54  یزد یزد 
ایران-55  تهران تهران 
ایران-56  گیلان سایر شهرهای استان غیر از رشت  
ایران-57  مرکزی  سایر شهرهای استان غیر از اراک 
ایران-58  بوشهر  سایر شهرهای استان غیر از بوشهر 
ایران-59  گلستان گرگان 
ایران-61  کردستان  سایر شهرهای استان غیر از سنندج
ایران-62  مازندران ساری 
ایران-63  فارس شیراز 
ایران-64  یزد  سایر شهرهای استان غیر از یزد
ایران-65  کرمان  سایر شهرهای استان غیر از اکرمان 
ایران-66  تهران  تهران
ایران-67  مرکزی  سایر شهرهای استان غیر از اراک
ایران-68  البرز  کرج
ایران-69  گلستان  سایر شهرهای استان غیر از گرگان 
ایران-71  چهارمحال بختیاری شهرکرد 
ایران-72 مازندران   سایر شهرهای استان غیر از ساری، بابل و سوادکوه 
ایران-73 فارس   سایر شهرهای استان غیر از شیراز 
ایران-74  یزد  سایر شهرهای استان غیر از یزد 
ایران-75  کرمان  سایر شهرهای استان غیر از کرمان
ایران-76 گیلان  سیاهکل و آستانه اشرفیه 
ایران-77  تهران تهران 
ایران-78  تهران  سایر شهرهای استان غیر از اتهران 
ایران-79 قزوین  قزوین 
ایران-81 چهارمحال بختیاری   سایر شهرهای استان غیر از شهرکرد 
ایران-82  مازندران بابل و سوادکوه 
ایران-83 فارس   سایر شهرهای استان غیر از شیراز 
ایران-84  هرمزگان بندر عباس 
ایران-85  سیستان و بلوچستان زاهدان 
ایران-86  سمنان  سمنان
ایران-87 زنجان  زنجان 
ایران-88  تهران تهران 
ایران-89  قزوین  سایر شهرهای استان غیر از قزوین 
ایران-91 اردبیل  اردبیل و سایر شهرهای استان 
ایران-92  مازندران  سایر شهرهای استان غیر از ساری 
ایران-93  فارس  سایر شهرهای استان غیر از شیراز 
ایران-94 هرمزگان   سایر شهرهای استان غیر از بندر عباس 
ایران-95 سیستان و بلوچستان   سایر شهرهای استان غیر از زاهدان
ایران-96  سمنان  سایر شهرهای استان غیر از سمنان 
ایران-97 زنجان   سایر شهرهای استان غیر از زنجان 
ایران-98 ایلام  ایلام و سایر شهرهای استان 
ایران-99  تهران تهران 
     
     
     

 

 

 

منابع:

پلیس راهور ناجا