علت نامگذاری لوگو اپل-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

علت نامگذاری لوگو اپل

بر اساس اظهار بنیان گذار Apple، استیو جابز (Steve Jobs) ، لوگوی این شرکت در جریان بازدید از یک مزرعه سیب به او الهام شده است. لوگو اولیه اپل
در سال 1976، در آستانه راه اندازی شرکت اپل، استیو جابز که رژیم میوه خواری داشت از یک مزرعه سیب بازدید کرد و به منحصر به فرد بودن سیب به عنوان یک لوگو فکر کرد.  
لوگوی اولیه شرکت، توسط رون وین (Ron Wayne) طراحی شد، این لوگو نشان دهنده ایزاک نیوتن (Sir Isaac Newton) است که زیر درخت سیب نشسته است.
شرکت اپل (Apple Corporation) از زمان تأسیس تاکنون، بارها لوگوی خود را تغییر داده است. سیر این تغییرات به صورت زیر است:
 
لوگو اپل-تاریخچه

 

 

 

منابع:

en.wikipedia.org