نمونه طرح و ژورنال آبنما-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

نمونه طرح و ژورنال آبنما

آبنما بهترین راه برای ادغام هنر با فضای بیرون ساختمان مسکونی شماست، صدای آبنما، هیچ تفاوتی با صدای یک برکه واقعی ندارد، از اینرو فضای طبیعت را برای شما تداعی می کند، باید توجه داشت که جریان آب درآبنما، مانع از رشد پشه و سایر حشرات در آن می شود. نصب و راه اندازی آبنما در مقام مقایسه با سایر امکانات لوکس ساختمان ارزانتر است و ساده تر نصب و راه اندازی می شود و در عین حال فضای بسیار کمی نیاز دارد.

برخی طراحان خلاق، از آبنما برای پنهان کردن ستون و یا معایب نقشه ساختمان استفاده می کنند، و به این ترتیب معایب نقشه کشی را بعنوان فرصت غنیمت می شمرند. نمونه های زیر طرحهای ساده آبنما هستند که از ژورنالهای خارجی انتخاب شده اند.

نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما نمونه طرح آبنما