چرا زبان کامپیوتر 0 و 1 است؟-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

چرا زبان کامپیوتر 0 و 1 است؟

 
0 به معنی عدم وجود جریان الکتریکی و 1 به معنی وجود جریان الکتریکی است. این دو پارامتر تنها چیزهایی هستند که کامپیوتر می شناسد. حتی یک فیلم سینمایی دوساعته با کیفیت HD نیز ترکیبی از همین صفر و 1 ها است که در زیر فرایند آن توضیح داده شده است:
 
یک فیلم HD با کیفیت بالا از 50 عکس در هر ثانیه تشکیل شده است (در بعضی فیلمها بیشتر و در بعضی کمتر است) که به طور سریع و پشت سر هم نمایش داده می شوند. 
هر عکس شامل هزاران نقطه رنگی است. در کنار هم قرار گرفتن این نقاط رنگی، عکس را تشکیل می دهند.
هر نقطه به خودی خود یک بسته اطلاعاتی است که مشتمل بر  برچسب تصویری بودن اطلاعات، محل نقطه در صفحه نمایش و کد رنگ مربوطه می باشد.
نمونه یک بایت 32 بیتی:
زبان کامپیوتر
به عنوان مثال در یک کامپیوتر 32 بیتی (هر بایت یا هر سلول حافظه متشکل از 32 خانه است که می تواند 0 یا 1 باشد) وجود یا عدم وجود جریان الکتریکی در هر سلول به معنی 1 یا صفر است. به عنوان مثال 0 و 1 های قسمت زرد نوع فایل (تصویری)، سبز کد فایل (رنگ) و آبی محل قرارگیری نقطه تصویری را مشخص می کند. (دسته بندی محتوای بایت پیچیده تر از این است، برای درک راحت تر، از بیان آنها صرف نظر شده است).
یکی از مهم ترین کاربردها و حتی علت ساخت کامپیوتر، انجام محاسبات است. ذهن ما انسانها اعداد 0 تا 9 را می شناسد (سیستم ده دهی)، اما کامپیوتر وجود جریان (1) و عدم وجود جریان (0) را می شناسد، که آن را هم ما برایش مشخص کرده ایم.

 

 

 

منابع:

کتاب مبانی کامپیوتر - ICDL