اسکی روی آب – اسلالوم | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1395/05/11 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 3,834

اسکی روی آب – اسلالوم (Slalom Water ski)

اسکی روی آب یکی از ورزشهای مفرحِ روی سطح آب است که اولین بار توسط رالف ساموئلسون (Ralph Samuelson) در سال 1922 و در ایالت مینسوتا آمریکا ابداع شد، او عقیده داشت که روی آب نیز مثلِ برف می توان اسکی کرد.

اسکی روی آب برای اولین بار

رشته های مختلف اسکی روی آب عبارتند از:

اسلالوم (Slalom)، پَرش، تریک (Trick) و وِیک بورد (Wakeboard) و کیبل اسکی (Cable Ski).

این مقاله به رشته اسلالوم می پردازد.

اسکی روی آب – اسلالوم

 

آموزش اسکی روی آب

مراحل آموزش اسکی روی آب اسلالوم، پس از تهیه لوازم آن، از مبتدی تا پیشرفته به ترتیب زیر است:

1- استارت با 2 چوب اسکی.

2- حفظ تعادل و امکان جابجایی پشت قایق و تسلط بر حرکتها با 2 چوب اسکی.

3- منتقل کردن وزن روی یک پا (پای قویتر) و بالا نگاه داشتن پای دیگر (پای ضعیفتر).

4- رها کردن یکی از چوبها (پای ضعیفتر) در حین حرکت و قرار دادن آن در پشت پای دیگر (پای قویتر).

5- حفظ تعادل و امکان جابجایی پشت قایق و تسلط بر حرکتها با 1 چوب اسکی.

6- استارت برای بیرون آمدن از آب با یک چوب اسکی.

1- استارت با 2 چوب اسکی

با توجه به دینامیک اسکی روی آب (در ادامه تشریح شده)، استارت با 2 چوب اسکی شامل مراحل زیر است:

1. جلیقه نجات (life vest) را پوشیده و چوبهای اسکی را به پا می کنیم.

2. پوزیشن بدن در آب مطابق شکل زیر است:

پوزیشن بدن در آب

توجه کنید که:

i. زانوها خمیده و تا حد امکان به سینه نزدیک هستند.

ii. بالاتنه تا حد امکان صاف است، (نباید روی آب دراز بکشید).

iii. دستها کشیده و صاف هستند.

iv. زانوها بین دو آرنج قرار دارند.

v. مچ پا به سمت بالا خم شده.

vi. آرنجها در تمام طول اسکی روی آب "صاف" هستند.

vii. پشت صاف و سینه ستبر است.

وقتی آماده باش را به راننده قایق اعلام کردید و طناب سفت شد، برای مسافت 2 تا 3 متر همین پوزیشن را حفظ کنید.

با افزایش سرعت قایق، سطح آب تقریبا شبیه به سطح زمین می شود (دینامیک اسکی روی آب) و شما می توانید روی آن بایستید.

در این حالت، با نیروی عضلات چهار سر ران، سعی کنید بلند شوید، کمر صاف و تا حدی به عقب متمایل است، نباید به سمت جلو خم شوید، (در اینصورت از جلو خواهید افتاد).

نکته بسیار مهم: شما نباید طناب را بکشید، طناب باید شما را بکشد. به بیان عامیانه، "زور را قایق می زند نه شما".

ممکن است در مراحل اولیه استارت 2 پا، حفظ هماهنگی بین پاها مشکل باشد، در اینصورت به تشخیص مربی، از قطعه مخصوصی استفاده می شود که دو چوب راست و چپ را به هم متصل می کند.

2- حفظ تعادل و امکان جابجایی پشت قایق و تسلط بر حرکتها با 2 چوب اسکی

پس از تمرینِ استارت 2 پا و تسلط بر آن، حفظ تعادل روی آب حائز اهمیت است. در ادامه مربی از شما می خواهد که از موج پشت قایق خارج شوید و به طرفین حرکت کنید، در این مانورها تعادل و تسلط شما بهبود خواهد یافت.

اسکی روی آب 2 پا

3- منتقل کردن وزن روی یک پا (پای قویتر) و بالا نگاه داشتن پای دیگر (پای ضعیفتر)

پس از 5 تا 10 جلسه تمرینِ دو پا، وقتی روی آب هستید، مربی از شما می خواهد که زانوی پای قویتر را خم کرده و پای دیگر را به آرامی بالا بیاورید، این پا در آینده و در اسکی اسلالوم در پشت قرار می گیرد و پای ضعیفتر است.

پای قوی تر در اسکی اسلالوم

در اسکی اسلالوم پای قویتر جلو قرار قرار می گیرد، برای تشخیص اینکه کدام پای شما قویتر است دو راه ساده وجود دارد:

1. پایی که معمولا اول روی پله می گذارید قویتر است.

2. اگر کسی از پشت سر شما را هول بدهد، پایی که اول از آن استفاده می کنید تا تعادل خود را حفظ کنید، پایِ قویتر شماست.

وقتی می خواهید وزن خود را روی پای قویتر منتقل کنید و پای دیگر را بالا بیاورید، باید به نکات زیر دقت کنید:

i. این تمرین را دقیقا پشت قایق انجام دهید تا زاویه کشش طناب مستقیم باشد و کار برای شما راحتتر شود.

ii. ابتدا زانوی پای قویتر را (که قرار است تمام وزن شما را تحمل کند) خم کنید و بعد انتقال وزن را شروع کنید.

iii. ابتدا نوک چوب اسکی پای ضعیفتر را بالا بیاورید، تا مطمئن شوید که برخورد نوک چوب با سطح آب، تعادل شما را بر هم نزند.

iv. در مراحل اولیه شاید فقط چند ثانیه بتوانید وزن خود را روی یکی از پاهایتان تحمل کنید، ولی با استمرار و تمرین، این زمان طولانی تر می شود.

4- رها کردن یکی از چوبها (پای ضعیفتر) در حین حرکت و قرار دادن آن در پشت پای دیگر (پای قویتر)

وقتی انتقال وزن را انجام دادید و توانستید براحتی برای مسافت بیش از 100 متر روی پای قویتر خود اسکی کنید، به تشخیصِ مربی، قبل از اینکه استارت بزنید، کفش اسکی را برای پای ضعیفتر شل کنید (تا براحتی پا از آن خارج شود) و سپس استارت بزنید.

پس از روی آب آمدن و طی مسافتی کوتاه، زانوی پای قویتر را خم کرده و چوب اسکی پایِ ضعیفتر را بالا بیاورید.

با کنترل و اراده خودتان، پای خود را از چوب اسکی (که قبلا سایز کفش آن را بزرگتر کرده اید) خارج کنید و پشتِ پایِ قویتر قراردهید.

نکته مهم: لازم نیست حتما پای خود را در محفظه مخصوص فرو ببرید، فقط پای خود را پشت پای دیگر قرار دهید (اگر بخواهید دنبال محفظه بگردید، تعادل شما بر هم خواهد خورد).

5- حفظ تعادل و امکان جابجایی پشت قایق و تسلط بر حرکتها با 1 چوب اسکی

در ادامه باید تعادل خود را روی یک چوب اسکی حفظ کنید. پوزیشن بدن در این حالت مطابق شکل زیر است:

تسلط بر حرکتها با 1 چوب اسکی

دقت کنید که:

i- زانوها کمی خمیده است.

ii- سر، شانه و باسن در یک امتداد قرار دارند.

iii- سینه جلو و بالاتنه کمی به عقب متمایل است.

با توجه به آمادگی جسمانی و پیشرفت شما، مربی اسکی از شما می خواهد که پشت قایق، تا جاییکه می توانید زانوها را خم کرده و بنشینید، و پس از چند ثانیه برخیزید. این تمرین در ادامه برای استارت تک پا به شما کمک می کند.

به تشخیص مربی، می توانید از موج پشت قایق خارج شوید و حفظ تعادل را در زاویه های مختلف کشش طناب یاد بگیرید.

6- استارت برای بیرون آمدن از آب با یک چوب اسکی

پس از آنکه توانستید با حفظ تعادل و پوزیشن صحیح بدن، موجِ پشت قایق را رد کنید (معمولا پس از 3 تا 6 جلسه تمرین با اسکی تک پا این توانایی حاصل می شود) می توانید استارت تک پا را تمرین کنید.

برای استارتِ تک پا نکات زیر حائز اهمیت فراوان است:

پوزیشن بدن در استارت تک پا مطابق شکل زیر است:

بیرون آمدن از آب با یک چوب اسکی

i. شانه بیرون از آب است.

ii. سر صاف و نگاه روبه قایق است.

iii. زانوها تا حد امکان در سینه جمع شده اند ( تا نقطه ثقل بدن شما در مرکز قرار گیرد و روی آب آمدن راحتتر شود).

iv. نوک اسکی 20 تا 30 سانتی متر بیرون از آب است و به طناب تکیه می کند. (اگر نوک اسکی کمتر از آن بیرون باشد، اسکی باز در اثر کشش قایق، مقاومت زیادی را تجربه می کند، و اگر نوک اسکی بیشتر از این مقدار از آب بیرون باشد، بلند شدن و ایستادن روی آب برای اسکی باز دشوارتر می شود).

طناب سمت چپِ چوب اسکی باشد یا راست؟

بر حسب تئوری، محل استقرار طناب بستگی به این دارد که کدام پای شما جلوی چوب اسکی قرار دارد، اگر پای راست جلو باشد، طناب سمت چپ اسکی قرار می گیرد و بر عکس، اگر پای چپ شما جلو باشد، طناب سمت راست اسکی قرار می گیرد. (در برخی موارد تعادل اسکی باز اینطور ایجاب می کند که خلاف تئوری عمل کند، که این موضوع در تمرینها مشخص می شود).

طرز گرفتن دسته طناب ( Handle Grip ) مطابق شکل زیر است:

اگر پای چپ جلو باشد، کف دست چپ روبه پایین است:

طرز گرفتن دسته طناب

اگر پای راست جلو باشد، کف دست راست روبه پایین است.

که البته ممکن است برخی اسکی بازان با گریپهای دیگری راحتتر باشند که این موضوع به تجربه مشخص خواهد شد.

بیرون آمدن از آب با یک چوب اسکی

پس از اعلام آماده باش به راننده قایق، وقتی کشش طناب شروع شد، اسکی باز برای مدت 2 تا 4 ثانیه کشش را تحمل می کند و سپس:

i. روی پای عقب فشار می آورد و بطور همزمان با استفاده از عضلات چهار سر ران، بر می خیزد، زاویه بدن اسکی باز کمی به سمت عقب متمایل است (با فشار آوردن به پای عقب، ناخودآگاه این اتفاق می افتد).

ii. پشت اسکی باز باید صاف باشد (نباید به سمت جلو قوز کند، زیرا در اینصورت از جلو به آب خواهد افتاد).

مراحل استارت و بیرون آمدن از آب در شکلهای زیر نشان داده شده اند:

بیرون آمدن از آب با یک چوب اسکی بیرون آمدن از آب با یک چوب اسکی

بیرون آمدن از آب در اسکی اسلالوم چندان ساده نیست، ممکن است چندین جلسه تلاش اسکی باز بی ثمر باشد، در هر جلسه نباید بیشتر از 3 تا 5 بار تلاش کرد. تکرارِ بیشتر از 5 بار، احتمال آسیب دیدگی را برای اسکی باز در پی دارد، مضاف بر این انرژی ورزشکار تحلیل رفته و بیرون آمدن از آب برایش سختتر می شود.

اسکی روی آب جزو ورزشهای دشوار دسته بندی می شود که در آن اکثر عضلات بدن درگیر هستند و در واقع انجام این ورزش نیازمند هماهنگی بین همه این عضلات است (در حین تمرینات، مغز ورزشکار چگونگی ایجاد این هماهنگی را می آموزد). لذا در مواقع خستگی، فشار و نا امیدی (استارتهای ناموفق، افتادنهای مکرر و ... ) نباید در آن جلسه به ورزش ادامه داد، زیرا احتمال آسیب دیدگی بیشتر خواهد شد.

 

 

 

منابع:

حاج علیرضا نسیم واریانی - مربی اسکی روی آب

www.connellyskis.com

www.waterskimag.com

.: تعداد 30 نفر از 31 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران

نظری جهت نمایش وجود ندارد

نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما