ترمز خودرو و خرابی آن | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1395/06/27 آخرین بازنگری: 1397/01/23 بازدید: 56,158

ترمز خودرو و خرابی آن

سیستم ترمز در اغلب خودروها (پژو (206 تیپ 2،3،5،6، SD، 405 پارس) سمند، تندر 90 (ال90) و پراید) مشابه هم هستند، قطعات سیستم ترمز خودرو در شکل زیر نشان داده شده اند:

قطعات سیستم 

ترمز

- پدال ترمز و اهرم بندی آن

- بوستر ترمز

- پمپ اصلی ترمز

- روغن ترمز و مخزن آن

- شیلنک خلاء بوستر ترمز

- لوله های انتقال روغن ترمز به چرخها

- سیلندر (پمپ) ترمز چرخها

- لنت های ترمز

- دیسک ها و کاسه های ترمز چرخها

- اهرم و مکانیسم ترمز دستی

طرز کار سیستم ترمز

با فشار دادن پدال ترمز توسط راننده، نیروی اعمال شده به پدال، از طریق اهرم بندی پدال به پمپ اصلی ترمز منتقل می شود. اهرم بندی پدال بصورت افزایش قدرت طراحی شده و در نتیجه نیروی پای راننده افزایش یافته و به پمپ می رسد. – بین پمپ ترمز و اهرم پدال، بوستر قرار دارد که در ادامه توضیح داده می شود.

طرز کار سیستم 

ترمز

سپس روغن ترمز در پمپ فشرده می شود و از طریق لوله به سمت سیلندر ترمز چرخها منتقل می شود. روغنِ داخل پمپ ترمز، از طریق مخزن روغن ترمز تامین می شود.

پیستون های سیلندر ترمز، پشتِ لنتها چسبیده اند و لنتها در فاصله بسیار کمی از دیسک ترمز قرار دارند.

طرز کار سیستم 

ترمز دیسکی

در ترمزهای کاسه ای (در برخی خودروها، ترمزهای عقب کاسه ای هستند)، لنتها در فاصله کمی از کاسه ترمز قرار دارند.

طرز کار سیستم 

ترمز کاسه ای

پس از آنکه فشار روغن به پیستون رسید، آنرا به حرکت در آورده و در نتیجه لنت ترمز به دیسک فشار می آورد (در ترمزهای کاسه ای به کاسه ترمز فشار می آورد).

اصطکاک بین لنت و دیسک، شتاب منفی ایجاد می کند و خودرو ترمز می گیرد.

با رها کردن پدال ترمز، عکس این فرآیند اتفاق می افتد و لنتها از دیسک ها فاصله می گیرند.

با وجود اینکه اهرم بندی پدال ترمز بصورت افزایش نیرو طراحی شده، نیرویی که به سیلندر ترمزها می رسد، برای نگاه داشتن جرم سنگین خودرو کافی نیست، از اینرو برای بدست آوردن نیروی ترمز بهتر، (شتاب منفی بیشتر) در تمامی خودروها بوستر ترمز وجود دارد.

بوستر ترمز، بصورت غیر مستقیم(از طریق شیلنک خلاء)، نیروی خود را از موتور دریافت می کند.

طرز کار بوستر ترمز

بوستر ترمز بین پمپ اصلی ترمز و پدال ترمز قرار دارد. وقتی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد، نیروی پای او بصورت افزایش نیرو به بوستر ترمز می رسد، این جابجایی در محور بوستر، سوئیچی را فعال می کند و نیروی خلاء که در محفظه B ایجاد شده، به نیروی ترمز راننده اضافه شده و به پمپ اصلی ترمز می رسد. و بدین ترتیب نیروی ترمز راننده ده ها برابر بیشتر می گردد.

طرز کار بوستر 

ترمز

چرا اگر موتور خودرو خاموش باشد راننده فقط یک یا دو بار می تواند نیروی ترمز خوبی را تجربه کند؟

علت آن است که در آخرین باری که خودرو روشن بوده، نیروی خلاء (مکش) در بوستر ذخیره شده و پس از خاموش شدن موتور، هنوز در آن وجود دارد. وقتیکه راننده پدال ترمز را فشار دهد، این نیروی ذخیره شده در بوستر برای 1 یا 2 بار ترمز کردن به کمک او خواهد آمد و سپس پدال ترمز سفت خواهد شد. از این پس فقط نیروی مکانیکی پای راننده است که به لنت ترمزها منتقل می شود و البته که کافی نیست و راننده ترمز خوبی را تجربه نخواهد کرد.

خرابی های سیستم ترمز خودرو، علائم و علت آنها

1- نا مرغوب بودن لنتهای ترمز

در صورت پایین بودن کیفیت لنتهای ترمز یک یا ترکیبی از موارد زیر اتفاق خواهد افتاد:

- در لحظه ترمز گیری صدای سوت یا خِرخِر از چرخها شنیده خواهد شد.

- قدرت ترمز گیری کمتر از حالت عادی خواهد بود.

2- نا مرغوب بودن روغن ترمز

نیروی ترمز از طریق روغن ترمز به لنتها منتقل می شود، روغن ترمز به دو شکل زیر می تواند باعث ضعیف شدن نیروی ترمز گیری شود:

i- روغن ترمزی که توسط کارخانه سازنده پیشنهاد شده استفاده نشود (در کلیه خودروها یا روغن ترمز آبی استفاده می شود و یا زرد).

روغن ترمز

ii- روغن ترمز در اثر کارکرد زیاد، و خصوصا داغ شدنِ بیش از حد (در اثر ترمز گیری شدید و مداوم در سرازیری ها) رطوبت جذب کرده و دیگر کارایی لازم را ندارد.

کمپانی های خودور سازی تعویض روغن ترمز را هر 40 هزار کیلومتر یکبار توصیه می کنند.

وقتی لنتهای ترمز و روغن ترمز بیش از حد داغ شوند، کارایی ترمز بمراتب کاهش می یابد، به همین دلیل است که رانندگان با تجربه در سرازیری ها از دنده سنگین استفاده می کنند تا مجبور به استفاده مکرر از ترمز نشوند.

به همین منظور، در خودروهای اتوماتیک نیز نرم افزار گیربکس اتوماتیک طوری طراحی شده که وقتی راننده پدال گاز را فشار ندهد، دنده افزایش نمی یابد.

3- خراب شدن بوستر ترمز

بوستر ترمز در واقع نوعی نیروی کمکی برای ترمزگیری راننده ایجاد می کند و خرابی آن شامل نشت هوا از طریق شیلنک خلاء، و یا سوراخ شدن دیافراگم داخلی، و یا نشت هوا از پِرس دور بوستر اتفاق می افتد، که در همه این موارد نیروی کمکی برای ترمز گیری کمتر می شود و یا وجود نخواهد داشت. در این حالتها اصطلاحا ترمز چوب می شود. یعنی با وجود روشن بودن موتور خودرو، پدال ترمز زیر پا سفت است و بسختی فشرده می شود.

روش تست بوستر ترمز: در حالتی که موتور خودرو خاموش است، پا را روی پدال ترمز فشار می دهیم و بعد استارت می زنیم، در صورتیکه بوستر سالم باشد، باید پدال 2 یا 3 سانتی متر پایین برود.

4- خرابی پمپ ترمز – هوا گرفتن سیستم ترمز

اگر قطعات لاستیکیِ داخل پمپ ترمز خراب شوند، در هدایت روغن ترمز اختلال ایجاد می شود و اصطلاحا فشار روغن از کنار قطعات فرار می کند. در این مواقع، هنگام ترمز گیری پدال ترمز پایینتر از حالت عادی می رود و گیرایی ترمز ضعیف است، و یا اصلا گیرایی ندارد.

اگر به هر دلیلی سطح روغن ترمز در مخزن آن از مقدار خاصی کمتر شود، بجای روغن ترمز، هوا وارد سیستم ترمز می شود و متعاقبا گیرایی ترمز ضعیف خواهد شد.

5- نشت روغن از سیلندر ترمز

در صورتیکه روغن ترمز از سیلندرهای ترمز نشت کند، پس از باز کردن چرخها براحتی قابل مشاهده خواهد بود که این ایراد به 3 صورت زیر نیروی ترمز را ضعیف می کند:

i- در صورت ادامه دار بودن نشتی، سطح روغن ترمز در مخزن آن کم می شود و پس از پایین آمدن سطح آن از مقدار خاصی، بجای روغن ترمز، هوا وارد سیستم ترمز می شود و متعاقبا گیرایی ترمز ضعیف خواهد شد.

ii- بخشی از روغن ترمز از سیلندرها فرار می کند و در نتیجه نیروی حداکثری ترمز، به سیلندرها و در نهایت لنتها وارد نخواهد شد.

iii- اگر سطح لنتها و دیسک ترمز به روغن ترمز نشت شده آغشته شود، اصطکاک بین لنتها و دیسک کمتر شده و نیروی ترمز کاهش خواهد یافت.

6- کشیدن فرمان به یک طرف در هنگام ترمز گیری

اگر به هر دلیلی، نیروی ترمز به صورت متعادل (مساوی) به چرخهای چپ و راست در محور جلو یا عقب تقسیم نشود، فرمان به سمتی کشیده می شود که ترمز در آن طرف قویتر است.

این حالت معمولا به یک یا ترکیبی از علتهای زیر اتفاق می افتد:

- پیستون در سیلندر ترمز در یکی از چرخها گیرپاژ کرده باشد و نیروی ترمز را بدرستی منتقل نمی کند

- دیسک ترمز در یکی از چرخها چرب شده و اصطکاک خوبی ندارد

- مسیر انتقال روغن ترمز برای یکی از چرخها کیپ شده است

7- تنظیم نبودن ریگلاژ ترمز دستی

ریگلاژ ترمز دستی در مقدار پایین رفتن پدال ترمز موثر است و در صورت نادرست بودن آن، پدال ترمز بیش از حد پایین می رود.

سیستم ترمز در خودرو از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و هر گونه تعمیر و عیب یابی آن می بایست توسط نیروی متخصص و با تجربه صورت گیرد.

 

 

 

منابع:

کارشناس خودرو - عبداله منتعلی، فارغ التحصیل دوره های تخصصی تعمیرات و نگهداری محصولات ایران خودرو، تعلیقات (جلوبندی-اکسل)، مولتی پلکس (206)، موتور(TU3, TU5, XU7, XU9 و ... )، انژکتور، گیربکس (انواع گیربکس به غیر از AL4).

دفترچه راهنمای محصولات ایران خودرو و سایپا

.: تعداد 503 نفر از 530 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

ایا خرابی بوستر ترمز در شتاب ماشین موثر است سیستم ترمز پیکان ترمز کاسه ای غیر هیدرولیکی تشریح کار بوستر ترمز خرابی بوستر ترمز 206 تعمیرگاه ترمز ماشین علائم خرابی بوستر ترمز تعمیر بوستر ترمز پژو خرابی پمپ ترمز علایم خرابی بوستر ترمز 206 علایم خرابی پمپ ترمز خرابی پمپ ترمز 206 علایم خرابی واشر بوستر سمت راننده ۲۰۶ پمپ و بوستر ترمز علت خرابی بوستر ترموز خودرو ترمز دستی پراید بوستر ترمز خودرو ضعیف شدن بوستر تست بوستر ترمز خرابی بوستر ترمز پژو 206 نشانه های خرابی سیلندر ترمز مکانیزم ترمز پراید علائم خرابی پمپ ترمز پراید نحوه کار پمپ ترمز علت ضعیف شدن ترمز ترکیب ترمز پراید علایم خرابی کالپرهایی ترمز 206 طرز کار بوستر ترمز علاعم خرابی پمپ ترمز دلیل چسبیدن پدال ترمز چیست سوراخ های روی سیلندر ترمز کاسه چرخ ترمز پیکان نشانه خرابی ترمزکاسه ای پراید علام خرابی قطعات پمپ ترمز پراید علایم خرابی بوستر 206 لقی بین پدال ترمز و پمپ اصلی علایم خرابی بوسترترمز علایم خرابی وسایل بوسترترمزپژو دلایل خرابی پمپ ترمز پژو علت خراب شدن بوسترترمز نشانه های خرابی ترمز دنده گیربکس ماشین نشانه خرابی بوستر پراید طرز کار پمپ ترمز خودرو علت پایین رفتن پدال ترمز تعمیر پمپ ترمز عقب سمند ایا تفسیم ترمز قابل تعمیر است بوش بوستر ترمز 206 شکل بوسترپیکان بوستر ترمز ماشین علائم خرابی بوستر ترمز پراید بوستر ترمز مزدا323 پایین رفتن پدال ترمز پیکان بوستر ترمز پرشیا نحوه ی تعویض اجزای بوستر ترمز پارس ا ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻘﺐ آیا بوستر ترمز قابل تعمیر است؟ پایین بودن ترمز ماشین کار بوستر ترمز چیست خرابی بوستر پژو لوازم ترمز کاسه ای 206 تعمیر نشتی روغن سیلندر ترمز عقب 206 تیپ 5 نشانهای خرابی ترمز علایم خرابی بوسترترمزپراید نشتی روغن ترمز از کاسه چرخ عقب خودرو از چیست علائم خرابی سیلندرترمزپراید علایم خرابی ترمز عقب پراید تعویض لوازم ترمز پیکان تعمیر سیلندر ترمز خودرو کیرپاج ترمز ماشین کیریپاژ ترمز ماشین پیراد.لیراد داره لوازم سیلندرچرخ عقب خراب شده،علت چیست علایم خرابی سیلندر ترمز سیم ترمز دستی پراید ایا لوله های انتقال روغن در سیستم ترمز قابل تعمیر اند طرز کار ترمز کاسه ای تقویت سیلند ترمز پژو داغ شدن ناگهانی لنت چرخ جلو علایم خرابی لوازم ترمز ترمز خودرو که پدال ان سفت میشود سوراخ شدن لوله ترمز عقب 206 206 تشخیص خرابی بوستر ترمز پیکان علت خالی شدن ترمز آموزش تعویض لنت چرخ عقب ۲۰۶ ترمز ماشین ایراد دارد با روشن شدن ماشین پدال ترمز پایین میرود خرابی بوستر ال نود تعمیربوسترترمزپراید علایم هوادر سیستم ترمز وسایل ترمز عقب ماشین پراید علایم خرابی بوسترپمپ ترمزسمندمعمولی خرابی سیلندر ترمز تیبا خرابی بو ستر پراید بوستر پراید چه شکلی است علایم خراب بودم پیستون ترمز کاربوستر ترمز پراید علت پایین رفتن پدال ترمز پراید آموزش بالا آمدن عملکرد پدال ترمز پراید سیلندر چرخ جلو پژو روان کاری بوش ترمز جلو سیستم ترمز پراید نشتی روغن ترمز از سیلندرچرخ زرد یا آبی؟روغن ترمز 206 تیپ 2 عیبیابی بوستر ترمز 405 1 خرابی ترمز جلو علت ظعیف شدن ترمز ای بی اس علت خرابی لوازم چرخ عقب پراید پشت سر هم سرویس پمپ ترمز پیکان داغ شدن بوستر ترمز دلیل سفت شدن ترمز ماشین خراب شدن بوستر ترمز علائم خرابی پمپ روغن ترمز تشخیص خرابی ترمز عقب پراید علامت خراب بودن ترمز دستی دلیل کشیدن ترمز پراید چرخ جلو. تعمیر بوستر ترمز پیکان رگلاژ ترمز عقب 405 علائم خرابی سیم ترمز دستی پژو تیپ 5 تست بوستر ترمزپراید مراحل بازکردن بوستر ترمز علت خراب شدن بلبرینگ و لنت ماشین پراید علایم خرابی ترمز پراید نشانه های خرابی پمپ ترمز ماشین تعمیر‏ بوستر ترمز پژو ۲۰۶ پایین رفتن بیش از حد ترمز علت خرابی سیلندر ترمز کامیون سیلندر ترمز عقب پراید خرابی پدال ترمز ۲۰۶ پیستون چرخ عقب پیکان ترز عمل کردن ترمز النود

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران
  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما