سپرده بانکی- اوراق مشارکت | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 11,286

سپرده بانکی و محاسبه سود دریافتی

برای سپرده گذاری در بانکها و دریافت سود بانکی، گزینه های زیر می توانند انتخاب های شما باشند:

 

الف) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (روزشمار).

ب) سپرده سرمایه گذاری بلند مدت.

ج) اوراق مشارکت.

در صورت عدم تمایل به دریافت سود، تنها گزینه پیش روی شما "سپرده (حساب) قرض الحسنه پس انداز" خواهد بود.

با مطالعه این مقاله، شناخت و آگاهی شما نسبت به قوانین حاکم بر هر کدام از این گزینه ها افزایش یافته و با توجه به شرایط و برنامه های مالی خود، گزینه مناسب تر را انتخاب خواهید نمود.

توضیح برخی عبارات بانکی:

سپرده و حساب

معنی این دو کلمه برای مشتریان بانک یکسان است، ولی برای کارمندان و حسابرسان بانک، دو مقوله کاملا متفاوت هستند. از آنجا که مخاطبین این مقاله مشتریان بانک هستند، در این مقاله "سپرده" و "حساب"، هم معنی هستند.

نرخ سود

نرخی که بعنوان سود توسط بانکها بیان میشود، نرخ سود سالیانه است. بعبارت دیگر، وقتی کارمندان بانک می گویند نرخ سود این سپرده 22 درصد است، یعنی سالیانه 22 درصد از مبلغ این سپرده بعنوان سود به شما پرداخت می شود. برای 100 میلیون تومان، 22 درصد معادل 22 میلیون تومان است. یعنی سالی 22 میلیون تومان سود بانکی. برای محاسبه سود روزانه یک سپرده 100 میلیون تومانی، با نرخ سود 22%  داریم:

 تومان 60،273    =    365 روز     /     22،000،000   تومان      

سپرده سرمایه گذاری

به منظور رعایت قوانین بانکداری اسلامی بدون ربا، بانکها با شما قراردادی می بندند که در آن شما را سرمایه گذار معرفی می کنند و سود پرداختی به شما، از محل سود فعالیتی است که بانک، یا شرکاء بانک و یا دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، آن را انجام می دهند.

انواع سپرده ها و حسابهای بانکی، مبنای محاسبه سود و شرایط حاکم بر آنها:

1 . سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت(حساب قابل واریز و برداشت، که به آن کارت خودپرداز ATM تعلق می گیرد):

در این سپرده، مبنای محاسبه سود، کمترین مانده حساب در هر روز می باشد (از ساعت 12 شب قبل تا ساعت 12 شب امروز). یعنی اگر مانده حساب شما 50 هزار تومان باشد و امروز مبلغ 10 میلیون تومان به حساب شما واریز شود، مبلغ 50 هزار تومان مبنای محاسبه سود امروز است. برای محاسبه سود امروز:

                 36500 / کمترین مانده امروز × نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت = D1 (سود روز اول)

اگر نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شما را 10درصد فرض کنیم، برای محاسبه سود تعلق گرفته به این حساب برای امروز خواهیم داشت:

 13.69= 36500 /   10 × 50000 =D1 (سود روز اول)

(معمولا نرخ حساب کوتاه مدت هر چند ماه یکبار عوض می شود و طبق قراردادی که شما در هنگام افتتاح حساب کوتاه مدت امضاء می کنید، بانک می تواند نرخ سود سپرده کوتاه مدت را با رعایت مقررات بانک مرکزی و بدون اطلاع شما تغییر دهد.)

طبق محاسبات بالا، سود تعلق گرفته به حساب کوتاه مدت شما برای امروز، 13.69 تومان است یعنی 136.9 ریال.

به همین ترتیب، سود روزهای بعدی در ماه محاسبه می شوند و اعدادی از D2 تا D30 بدست خواهد آمد.

اگر ماه 31 روزه باشد عدد D31 نیز محاسبه می شود و سود تعلق گرفته به حساب کوتاه مدت شما، حاصل جمع اعداد D1 تا D31 خواهد بود.

روز واریز سود معمولا روز افتتاح حساب است، ولی با مراجعه به شعبه می توانید آنرا تغییر دهید. سود این حسابها به خودشان واریز می شوند.

 M = D1 +D2 +…D31 (سود ماهانه)

نکته1: اگر مانده حساب شما در یک ماه از مبلغ معینی، مثلا 10 هزار تومان یا 50 هزار تومان کمتر شود، بعضی بانکها برای آن ماه به حساب شما سودی تعلق نمی دهند. حتما از شعبه بانک خود درباره این موضوع سئوال کنید.

نکته2: برای این حسابها می توانید تقاضای کارت ATM (عابر بانک) تقاضا دهید و از طریق آن به حسابتان دسترسی داشته باشید.

نکته3: در فرمول محاسبات سود در سالهای کبیسه (مثل سال 1395و 1399)، بجای عدد 36500، 36600 را در نظر می گیریم.

2 . سپرده سرمایه گذاری مدت دار ( کوتاه مدت ویژه و بلند مدت)

شامل سپرده های 3 ماهه، 6 ماهه،  9 ماهه،  یکساله،  دوساله،  سه ساله،  چهار ساله و  پنج ساله هستند.

نکته1: این سپرده ها قابل واریز و برداشت نیستند و برای برداشت از آنها باید همه یا بخشی از حساب (مضربی از 50 هزار تومان) را فسخ کنید (ببندید).

نکته2: مبنای محاسبه سود در این سپرده ها دقیقا همانند محاسبه سود در سپرده کوتاه مدت است. اما چون مبلغ سپرده در روزهای ماه (D1 تا D31) ثابت است و تغییر نکرده، محاسبات ساده تر است.

36500 / نرخ سود سپرده × مبلغ سپرده بلند مدت = سود تعلق گرفته به سپرده بلند مدت برای امروز = D1

برای محاسبه سود ماهانه سپرده، کافیست فقط D1 را در تعداد روزهای ماه ضرب کنیم.

D1= D2=….=D31

M= D1 × 30 (سود ماه سی روزه سپرده بلند مدت)

M= D1 × 31 (سود ماه سی و یک روزه سپرده بلند مدت)

ماشین حساب محاسبه سود سپرده

مبلغ سپرده
نرخ سود
%
محاسبه

 سود این سپرده ها به انتخاب شما، به حسابهای کوتاه مدت و یا قرض الحسنه شما واریز می شوند.

نکته 3: در فرمول محاسبات سود در سالهای کبیسه (مثل سال 1395و 1399)، بجای عدد 36500، 36600 را در نظر می گیریم.

نکته 4: در سپرده های بلندتر از یکسال، مبنای محاسبه سود از سال دوم، بخشنامه های بانک مرکزی است و در روز افتتاح حساب، فقط نرخ سود سال اول مشخص است.

نکته 5: اگر سپرده بلند مدت باز کنیم و قبل از موعد سررسید آنرا فسخ کنیم و ببندیم، سود تعلق گرفته به ما بصورت زیر حساب می شود:

اگر آن را قبل از یک ماه ببندید، هیچ سودی به شما تعلق نمی گیرد.

اگر آن را بعد از یک ماه و قبل از سه ماه ببندید، سود سپرده کوتاه مدت با نیم درصد جریمه به شما تعلق می گیرد (مثلا اگر سود کوتاه مدت 10 درصد باشد، به شما 9.5 درصد سود تعلق می گیرد.)

اگر آن را بعد از 3 ماه و قبل از 6 ماه ببندید، مبنای محاسبه سود شما، سود سپرده 3 ماهه با نیم درصد جریمه خواهد بود. به همین ترتیب الی آخر،

اگر سپرده را بعد از 4 سال و قبل از 5 سال ببندید، سود تعلق گرفته شده به شما، سود چهار ساله منهای نیم درصد خواهد بود.

نکته 6: در قبال افتتاح سپرده بلند مدت، برگه ای تحت عنوان گواهی سپرده گذاری دریافت می کنید که حکم سند سپرده شمار را دارد و باید آنرا هنگام فسخ، بستن و یا سررسید سپرده، به شعبه ارائه کنید. در صورت مفقود شدن برگه سرده بلند مدت، تعهدنامه ای کتبی را برای شعبه تکمیل و امضا می نمایید و یک نفر ضامن که در آن بانک حساب داشته باشد نیز آنرا امضا می نماید. سپس برای شما برگه سپرده جدید چاپ و در اختیار شما گذاشته می شود.

نکته 7: برخی بانکها، بمنظور رفاه حال مشتریان و در عین حال رعایت بخشنامه های بانک مرکزی، سپرده هایی را به مشتریان معرفی می کنند که در آنها، در صورت بستن سپرده قبل از سررسید هیچ جریمه ای مشمول شما نخواهد شد. البته این موضوع را کتبا نمی نویسند ولی معمولا به آن پایبند هستند.

نکته 8: کلیه بانکها، در هنگام تاسیس و دریافت مجوز از بانک مرکزی، بخشی از سپرده های خود را در اختیار بانک مرکزی مرکزی می گذارند و در مقابل، در صورت بروز مشکلات مالی برای هر بانک، بانک مرکزی موظف به کمک مالی و حمایت از آن بانک خواهد بود. البته این موضوع در مورد صندوق ها و تعاونی ها صادق نیست.

نکته9: قوانین و مقررات حاکم بر همه بانکها متحد الشکل و تحت نظر بانک مرکزی است.

3 . اوراق مشارکت یا گواهی سپرده

بانکها و یا شرکتهای تابع آنها، برای جذب سرمایه در اجرای طرحهای عمرانی یا صنعتی، با اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت (یکساله تا 5 ساله) می کنند. ذات اوراق مشارکت برای مشتری، دقیقا مانند سپرده بلند مدت است ولی تفاوتهایی به شرح زیر را دارند:

در اوراق مشارکت، سود آنها مشخص و بصورت کوپن به آنها ضمیمه است.

در صورت برگرداندن اوراق مشارکت، زودتر از موعد، مبنای متفاوتی برای محاسبه سود هر اوراق منظور می گردد که در هنگام خرید توسط کارمندان بانک تشریح می شود.

در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت، داشتن شماره سریال اوراق کمک بسزایی در حل موضوع می کند، اما در هر صورت فرایندی زمانبر و پیچیده تر از گواهی سپرده بلند مدت دارد.

مدارک لازم برای افتتاح حساب

در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران:

برای اشخاص حقیقی:

   - اصل شناسنامه و کارت ملی،

   - استعلام عدم چک برگشتی در سیستم بانکی،

برای اشخاص حقوقی:

   - درخواست کتبی شرکت (روی سربرگ) مبنی بر  درخواست افتتاح حساب جاری،

   - شرکت نامه و اساسنامه،

   - آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت،

   - ارایه اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیات مدیره قید شده در شرکت نامه،

   - ارایه کد اقتصادی که اداره کل امور مالیاتی اعلام می نماید،

   - استعلام ازبانک مرکزی برای شرکت واعضای هیات مدیره جهت بررسی نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق که به عهده بانک،

 هر گونه تغییر در مدیران و امضاء داران شرکت، بعد از افتتاح هر نوع حساب، باید کتبا و با مستندات (آگهی تغییرات) به اطلاع بانک برسد، در غیر اینصورت بانک طبق شرایط قبلی عمل کرده و مسئولیت هر نوع ضرر و زیان به عهده شخص حقوقی شرکت خواهد بود.

منابع:
- بانکداری داخلی 1 و 2 ، انتشارات بانک ملی ایران.
- دانش و تجربه رؤسای بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 78 نفر از 88 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

سود روزشمار ویکی طریقه محاسبه سود اوراق مشارکت کدام بانک ها برای بستن سپرده کوتاه و بلند مدت جریمه نمی گیرند سپرده هایی که اوراق مشارکت به ان تعلق می گیرد سپرده در اوراق مشارکت جریمه بستن سپرده یکساله گم شدن گواهی سپرده بلندمدت سود بانکی یا اوراق مشارکت اوراق مشارکت با سود روز شمار بستن سپرده یکساله بعد 9 ماه زودتر از موعد سپرده بصورت اوراق؟ مقدار سود متعلق به سپرده پس گرفته زودتر از موعد برداشت سپرده یکساله قبل ازموعد ایا سپرده یکساله را بعد از یک ماه مشتری میتواند فسق کند سود مشارکت بانکی چیست اوراق مشارکت سود ماهیانه برداشت سپرده قبل از موعد جریمه بستن سپرده بلند مدت فرمول محاسبه جریمه فسخ سپرده سود های سپرده اوراق بانکها چگونه اند سود سپرده سرمایه گذاری اوراق مشارکت تفاوت گواهی سپرده و اوراق مشارکت http://googleweblight.com/?lite_url=http://wikirahnama.com/%25d8%25b3%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9%25db%258c-%2520%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2582-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa سپرده اوراق مشارکت بانک رفا یک مثال برای جریمه برداشت سپرده زودتر از موعود محاسبه جریمه بستن سپرده میزان سوداوراق مشارکت یکساله بدون سود ماهانه درصورت گم گردن برگه قرارداد سپرده بانک چه کنیم؟ مقدار سود بانک ها در ماه به 50هزارتومان لیست سود سپرده های بانکی بر مبنای اوراق مشارکت اوراق مشارکت بهتر است یا سپرده گذاری در بانکها؟ اوراق مشارکت بانک کشاورزی سودجنند درصد است اگه سند سپرده گم شود منظور از سپرده بهچ صورت اوراق چیست در صورت گم شدن برگه سررسید سود بانکی چه کرد فرق سپرده سرمایه گذاری با اوراق مشارکت اوراق مشارکت گواهى سپرده چیست فرق سپرده و اوراق بررسی حساب بانکی بلند مدت برای امضا و مشخص شدن شراکت.در حساب چگونه هست حساب سپرده اوراق قابل برداشت است؟ اوراق مشارکت کدام بانک بهتر است تفاوت اوراق مشارکت و سود بانکی فرق سپرده یکساله با خرید اوراق بهادار حساب اوراق بانک چیست برگه مشارکتهای بانکی چیست تفاوت سپرده بانکی با اوراق سپرده فرق گواهی سپرده با اوراق مشارکت گواهی سپرده سرمایه گذاری با سپرده یکساله فرق دارد تفاوت اوراق مشارکت با سپرده بانکی آیا سود اوراق مشارکت ماهیانه قابل برداشت است محاسبه سود روز شمار اوراق مشارکت فرق اوراق پ سپرده یکساله فسخ اوراق مشارکت قبل پایان سال تفاوت اوراق مشارکت و سپرده حساب سپرده بلند مدت بهتر است یا اوراق مشارکت سپرده بلند مدت بهتر است یا خرید اوراق مشارکت فرق سپرده اوراق مشارکت تفاوت بین سپرده واوراق تفاوت سپرده کوتاه مدت با اوراق مشارکت فرق اوراق مشارکت و سپرده اوراق بهتره یا سپرده؟ متن سند سپرده اوراق سپرده سرمایه گذاری بلندمدت چیست پس از سررسید به سپرده مذکور سودی تعلق نمی گیرد اوراق مشارکت آیا میشود اوراق را قبل از موعد برداشت؟؟؟ فرق اوراق بهادار با سپرده گذاری فرق اوراق مشارکت و سپرده یکساله نحوه محاسبه سود بانکی اوراق بهادار سپرده ی اوراق بهادار بانک کشاورزی توضیع سپرده مشارکت محاسبه گواهی اوراق بانک نحوه محاسبه سود اوراق مشارکت گم کردن اوراق بهادار

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران
  • صفحه 1 از 1
  • 1
  • صفحه 1 از 1
  • 1
نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما