ضمانت نامه ارزی ، کارمزد ، نکات | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/03/24 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 7,726

ضمانت نامه ارزی، نکات مهم، محاسبه کارمزد

1- دلیل صدور ضمانت نامه در داخل کشور (ضمانت نامه داخلی) بصورت ارزی چیست؟
با توجه به حضور پیمانکاران و تولیدکنندگان خارجی در مناقصه ها، معمولا مناقصات در امور کلان بصورت بین المللی و به ارز بین المللی برگزار می گردد، و در نتیجه تمامی مراحل از جمله دریافت پیشنهادها، توافقات و حتی قراردادهای نهایی معمولا به زبان و ارز بین المللی تنظیم می شود، لذا اگر برنده مناقصه ایرانی باشد و یا خارجی با توجه به قراردادی که به ارز بین المللی  و به زبان بین المللی منعقد شده  ناگزیر از ارائه ضمانت نامه ارزی خواهد بود.
 
2- در ضمانت نامه های وارداتی چگونه مشخص می شود که ضمانت نامه مستقیم است یا کانتر (غیر مستقیم)؟
ضمانت نامه های وارداتی از طریق یک بانک خارجی و بوسیله پیام سویفت دریافت می شوند، این پیام حاوی اطلاعاتی است که با توجه به آنها می توان به مستقیم بودن و یا کانتر بودن ضمانت نامه پی برد.
در پیام  دریافتی از کارگزاران بابت صدور ضمانت نامه ارزی در صورتی که متن دریافتی، علاوه بر متن ضمانتنامه ای که جهت ذینفع ضمانت نامه صادر گردیده، حاوی متن کانتر گارانتی (این متن در انتهای پیام سویفت آمده و نشان دهنده روابط بین دو بانک از جمله میزان کارمزدها، قوانین حاکم، چگونگی مطالبه، و میزان جرایم و سودها و از این دست مطالب است) نباشد و در آن از بانک کشور ذینفع خواسته باشد تا ضمانت نامه را فقط ابلاغ کند، آن ضمانت نامه مستقیم و یا بدون تعهد بانک دریافت کننده پیام بوده و ذینفع ایرانی در پذیرش آن باید بسیار دقت کند، چراکه بانک ایرانی تعهدی در قبال آن نداشته و درصورت بروز مشکل ذینفع ایرانی باید در کشور صادر کننده و با قانون حاکم بر آن کشور،  اقامه دعوی نموده و از حقوق خود دفاع کند.
اما در صورتی که متن کانتر گارانتی در پیام دریافتی موجود باشد و بانک صادرکننده از بانک ایرانی درخواست صدور ضمانت نامه را داشت، بانک ایرانی با دریافت مجوزهای لازم و چک کردن حدود اعتباری می تواند نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کند.
نکته: در حالت کانتر، ذینفع ایرانی در صورت بروز مشکل به بانک ایرانی مراجعه نموده و بانک ایرانی  بصورت عندالمطالبه متعهد به پرداخت وجه به او خواهد بود.
 
3- مجوزهای لازم جهت صدور ضمانت نامه های ارزی چیست؟
زمانی که بانکها با درخواست صدور ضمانت نامه ارزی مواجه می شوند بنا به نوع ضمانت نامه، درخواست کننده آن و مبلغ ضمانت نامه موظف به دریافت مجوز هایی هستند که در زیر آمده اند:
- در خصوص ضمانت نامه های وارداتی که از طریق یک بانک خارجی برای بانک ایرانی بوسیله پیام سویفت ارسال شده اند، 
اگر بدون تعهد باشد و بانک ایرانی تنها ابلاغ کننده ضمانت نامه باشد، نیازی به صدور مجوز خاصی نیست، در این موارد بانکها در ارتباط با چگونگی دریافت کارمزد از بانک دستور دهنده کمی نگران خواهند بود که معمولا در صورت عدم امکان پرداخت کارمزد از سوی بانک دستور دهنده این موضوع با پذیرش ذینفع در خصوص پرداخت کارمزد قابل حل خواهد بود.
- در صورتی که ضمانت نامه با تعهد باشد، بانک ایرانی اولا، باید با آن بانک ارتباط کارگزاری داشته باشد و بتواند کارمزدهای خود را دریافت کند ثانیا، بانک دستور دهنده باید از حد سالیانه نزد بانک ایرانی برخوردار باشد که این حد از قبل توسط ارکان اعتباری بانک و با تایید هیات مدیره بانک تعیین می شود. در صورت برقراری حد اعتباری  در این مرحله بانک ایرانی باید نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نماید. (در خصوص ضمانت نامه های شرکت در مناقصه مجوز بانک مرکزی الزامی نمی باشد.)
- در ضمانت نامه های صادراتی طبق آخرین بخشنامه موجود بانکها موظفند برای ضمانت نامه هایی که مبلغ آنها بالاتر از یک میلیارد ریال (مبلغ ضمانت نامه ضرب در نرخ مبادله ای روز) باشد مجوز اخذ کنند. البته اگر بانکی بخواهد ضمانت نامه صادراتی به نفع ذینفع خارجی صادر کند، دراین شرایط صرفنظر از نوع و مبلغ ضمانت نامه برای هر نوع و هر مبلغی باید مجوز بانک مرکزی اخذ گردد.
- ضمانت نامه های تعهد پرداخت ارزی، در حال حاضر ممنوع بوده و صدور آنها در صورت اخذ مجوز موردی از بانک مرکزی و همزمان دریافت 100% وجه ضمانت نامه بصورت سپرده در بانک بلا مانع است.
 
4- ضمانت نامه هایی که در ارتباط با قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی صادر میشوند چه شرایطی دارند؟ (مدارک مورد نیاز و تامین ارز از سوی بانک مرکزی)
ضمانت نامه های مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی، تنها ضمانت نامه هایی هستند که در حال حاضر (تیر ما 1394) بانک مرکزی به آنها ارز اختصاص می دهد و در صورت بروز مشکل و مطالبه شدن وجه ضمانت نامه، بانکها می توانند با ارز ارزان تری نسبت به پرداخت وجه آن ضمانت نامه ها اقدام کنند.
در زمان صدور، علاوه بر دریافت مجوز از بانک مرکزی، این مشتریان باید تاییدیه صلاحیت  پیمانکاری در حوزه قرارداد مربوط به ضمانت نامه که از طریق وزارت خانه ذیربط صادر شده را نیز به همراه سایر مدارک به بانک ایرانی صادر کننده ضمانت نامه ارائه دهند.
 
5- صدور، تمدید، اصلاح بدون تغییر در مدت و مبلغ، افزایش و تقلیل مبلغ و ابطال ضمانت نامه های ارزی با دستور کدامیک از طرفین ضمانت نامه قابل انجام است؟
همانطور که می دانید طرفین ضمانت نامه عبارتند از:
- متقاضی،
- ذینفع،
- بانک صادر کننده،
- بانک ذینفع (بانک ابلاغ کننده)،
در زمان صدور، درخواست صدور ضمانت نامه از طریق متقاضی به بانک ارسال می شود و در صورتی که ضمانت نامه متقابل باشد طرف دستور دهنده بانک خارجی است که درخواست صدور ضمانت نامه را ارسال می نماید، اما در زمان کاهش مبلغ و یا مدت و همینطور اصلاح و ابطال، درخواست از هر طریقی که دریافت شود حتما باید کتبا توسط ذینفع و یا بانک او تایید گردد.
درخصوص افزایش مبلغ و یا مدت ضمانت نامه های ارزی، متقاضی و ذینفع می توانند هرکدام اقدام کنند و معمولا بانکها در صورتیکه از متقاضی درخواستی را دریافت کنند الزامی به دریافت تایید ذینفع ندارند. 
 

مراحل صدور انواع ضمانت نامه ارزی

6- مراحل صدور ضمانت نامه ارزی از امضاء قرارداد تا صدور ضمانت نامه به چه صورت است؟ 
 
برای ضمانت نامه وارداتی:
1- دریافت پیام درخواست صدور ضمانت نامه از بانک کارگزار.
2- چک کردن حد اعتباری و تصمیم گیری در خصوص پذیرش با توجه به سابقه و اعتبار بانک درخواست کننده.
3- صدور ضمانت نامه.
4- ابلاغ ضمانت نامه توسط بانک به طرف ایرانی.
5- درخواست کارمزد از بانک کارگزار ارسال کننده ضمانت نامه.
 
برای ضمانت نامه صادراتی:
1- مراجعه متقاضی به بانک صادر کننده و ارائه درخواست صدور.
2- بررسی درخواست و دریافت مجوز از بانک مرکزی در صورت نیاز.
3- صدور مصوبه اعتباری توسط بانک در ارتباط با نوع و میزان وثایق مورد نیاز.
4- دریافت وثایق و تکمیل مدارک و تعهد نامه های مورد نیاز.
5- دریافت کارمزد صدور ضمانت نامه.
6- صدور ضمانت نامه در سربرگ بانک و یا درصورتیکه ذینفع در ایران نباشد صدور پیام سویفت به بانک کارگزار موجود در کشور ذینفع، و درخواست صدور ضمانت نامه از آن بانک به نفع ذینفع مشخص شده.
7- دریافت پیام از بانک کارگزار مبنی بر صدور و مشخص شدن میزان کارمزد صدور ضمانت نامه توسط بانک کارگزار.

کارمزد ضمانت نامه ارزی

7- کارمزد های ضمانت نامه های ارزی چگونه محاسبه می شود؟
با توجه به نوع ضمانت نامه (صادراتی یا وارداتی) آخرین جدول تعرفه کارمزد ضمانت نامه های ارزی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به شرح ذیل می باشد:
 
ضمانتنامه های ارزی ـ وارداتی:
عنوان تعرفه حداقل نرخ تعرفه

حداکثر

کارمزد صدور، افزایش و یا تمدید ضمانتنامه در مقابل تضمین بانكهای خارجی 100 دلار یا معادل ریالی آن به سایر ارزها
تا مبلغ 2 میلیون دلار یا معادل آن به سایر ارزها: حداقل 1 درصد در سال و حــداكثر 1.5 درصد در سال 
برای مبالغ بالاتر: حداقل 0.8 درصد در سال و حداكثر 1 درصد در سال 
-
كارمزد صدور، تمدید، افزایش ضمانتنامه در مقابل صددرصد وجه نقد به ارز - مقطوع 150 دلار ( یا معادل آن به سایر ارزها ) -
كارمزد صدور، تمدید، افزایش در مقابل سپرده های مدت دار ارزی 100 دلار یا معادل ریالی آن به سایر ارزها 0.75 درصد در سال -
کارمزد ابلاغ و تغییر شرایط ضمانتنامه مستقیم بانكهای خارجی بدون تائید توسط بانك  - مقطوع 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزها  -
تــذكــر: 
1- حداقل دوره در مرحله صدور 3 ماه و سایر موارد یك ماه و مازاد بر آن روز شمار خواهد بود. 
2- كلیه كارمزدها به ارز دریافت می گردد.
 
ضمانتنامه های ارزی ـ صادراتی:
الف) صدور، افزایش و تمدید: 
دوره مرحله صدور سه ماه و در سایر موارد یك ماه و مازاد بر آن روز شمار خواهد بود.
 
    نوع وثایق و تضامین
    100% وجه نقد
- اوراق مشاركت منتشره با مجوز بانك مركزی 
- سپرده بلند مدت 
- حسابهای ارزی 
- اوراق قرضه دولتی 
سفته 

- اموال غیر منقول

- سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس

ضمانت بانکهای محلی سایر وثایق و تضامین
نوع ضمانت نامه ارزی شرکت در مناقصه و مزایده مقطوع معادل ریالی 50 دلار  0.5 1.75 1.5 1 بین 0.5 تا 1.75 (بسته به میزان نقد شوندگی وثیقه منظور می شود)
 سایر ضمانت نامه ها مقطوع معادل ریالی 50 دلار 0.75 2.25 1.75 1.25 بین 0.5 تا 1.75 (بسته به میزان نقد شوندگی وثیقه منظور می شود) 
 
ب) اصلاحیه: بدون تغییر در مبلغ و مدت: مقطوع معادل ریالی 50 دلار است.
 
8- در صدور ضمانت نامه کانتر بانکها به چه نکاتی توجه می کنند؟
در ضمانت نامه های متقابل علاوه بر اینکه مسوولیت های بانک ها بسیار مهم و متفاوت است، متقاضی و ذینفع ضمانت نامه نیز باید از فرایندی که بانکها در زمان دریافت یک کانتر گارانتی انجام می دهند اطلاع کافی داشته باشند، از این رو توجه طرفین غیر بانکی ضمانت نامه های ارزی را نیز به نکات زیر جلب می کنیم.
در میان روشهای مختلفی که در تآمین مالی تجارت بین الملل کاربرد دارد، هیچ کدام به اندازه ضمانت نامه عندالمطالبه مستلزم دقت و نظارت دقیق نیست. همانگونه که می دانید شیوه اجرای ضمانت نامه عندالمطالبه شامل یک رشته از تضمینات عملی و تعهدات متقابل می باشد. به همین دلیل تضمین متقابلی که متقاضی صدور ضمانت نامه به بانک می دهد، بایستی از تمام جوانب مطابق ضمانت نامه ای باشد که بانک صادر می کند. ضمانت نامه صادره نیز به نوبه خود پشتوانه ضمانت نامه ای خواهد بود که بانک کارگزار برای ذینفع صادر می نماید.
برای اینکه بانک کارگزار بتواند برای پرداخت مطالباتی که به آن ارجاع شده تقاضای پوشش مالی نماید، لازم است که هر دو ضمانت نامه دقیقا مشابه یکدیگر باشند. بنابراین بانک صادر کننده ضمانت نامه بایستی به منظور پیشگیری از بروز هر گونه اختلاف در آینده، چند نکته را مدّ نظر داشته باشد. بانک باید دقت کند که شرایط مطالبه وجه ضمانت نامه کاملآ روشن ذکر شده باشد. اگر ضمانت نامه از طریق کارگزار خارجی صادر شود، بانک می تواند به یکی از این دو روش زیر عمل نماید:
 
الف) همان ضمانت نامه اولیه را پس از تأیید برای بانک کارگزار ارسال نماید.
 ب) ضمانت نامه ای از طرف خود صادر کند.
 
در روش ب) بانک کارگزار ضمانت نامه را به زبان محلی صادر خواهد نمود. پس از صدور ضمانت نامه مجدد - به هر زبانی که باشد-  بانک صادرکننده ضمانت نامه اصلی بایستی نسخه ای از آن را دریافت کند تا مشخص شود که آیا شرایط آن با ضمانت نامه متقابلی که به کارگزار داده شده مطابقت کامل دارد یا خیر.
اگر بانک صادرکننده ضمانت نامه به این نتیجه برسد که مفاد ضمانت نامه صادره کارگزار با ضمانت نامه اولیه تفاوت دارد ، بایستی بلافاصله این موضوع را به اطلاع بانک کارگزار برساند که مادامی که متن دو ضمانت نامه مثل هم نباشند هیچ تقاضای تأمین وجهی از سوی آن بانک پذیرفته نخواهد شد.
این مسئله به این دلیل است که بانک صادرکننده نیز، خود را با تضمین متقابل متقاضی پوشش داده است که با ضمانت نامه صادره توسط کارگزار مغایرت دارد. در چنین شرایطی از متقاضی درخواست می شود که آیا به موارد مغایرت موجود اعتراضی دارد یا خیر؟.
اگر متقاضی با مغایرت مخالفتی نداشته باشد از وی خواسته می شود که در متن تضمین متقابل خود نیز تغییرات را اعمال کند و از سوی دیگر با صدور اعلامیه برای بانک کارگزار ضمانت نامه اولیه خود را نیز اصلاح می نماید.
بانک صادرکننده هنگام انقضای مدت ضمانت نامه، از بانک کارگزار تقاضای استرداد آن را می نماید و تا زمان برگشت آن و یا دریافت مدارک اختلاف منجر به ابطال آن، بانک باید اسناد لازم برای انتقال کلیه ریسکها به متقاضی را در پرونده خود نگه دارد. 
همیشه امکان پس گرفتن ضمانت نامه اولیه وجود ندارد، لیکن برخی شرایط می توانند به این امر کمک نمایند. به عنوان مثال وقتی برای جایگزینی یک ضمانت نامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار صادر می شود، می توان عبارت ذیل را در آن گنجاند: ” این ضمانت نامه فقط پس از استرداد ضمانت نامه شرکت در مناقصه صادره ما به شماره ….به مبلغ ….. به تاریخ …. بمنظور ابطال قابل اجرا خواهد بود“.
 
 9- اعتبار اسنادی ضمانتی چیست؟
در سالهای اخیر و همراه با رشد معاملات نفتی استفاده از اعتبارات اسنادی ضمانتی که به آن اعتبار اسنادی منفی (negative letter of credit) نیز گفته می شود از استقبال قابل توجهی برخوردار شده است. این نوع اعتبار در اوایل دهه 1950 بوسیله بانک های ژاپنی و امریکایی ابداع گردید تا به واسطه ویژگی های منفی آن، به عنوان ابزاری در برابر قانون حاکم بر آن کشورها که صدور ضمانت نامه را منع می کرد، استفاده شود.
امروزه در سراسر جهان از این نوع اعتبار استفاده می شود و صدور آن تابع مقررات خاصی که در سال 1998 توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) وضع گردید می باشد. (International Standard Practices 98).    
با وضع این مقررات نیاز بانکها به صدور اعتبارات اسنادی ضمانتی بر اساس مقررات UCP 600  که با توجه به برخی ملاحظات کاملا نامربوط بود، از بین رفت.
 
همانطور که در مقایسه ذیل نشان داده می شود اعتبار اسنادی ضمانتی با اعتبار اسنادی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد:
A-در اعتبار اسنادی، تعهد پرداخت مربوط به زمانی است که ذینفع بر مبنای قرارداد با خریدار به وظایفش عمل کرده باشد.
B-در اعتبار اسنادی ضمانتی تعهد پرداخت مربوط به زمانی است که متقاضی در انجام مفاد قرارداد منعقده با ذینفع قصور ورزد.
 
بنابراین، چنین اعتباری از بسیاری جهات شبیه ضمانت نامه عندالمطالبه است و علیرغم آن که در شکل ظاهر با آن تفاوت دارد، لیکن نتیجه آنها یکی است. یک تفاوت عمده بین اعتبار اسنادی ضمانتی و اعتبار اسنادی در آن است که در اعتبار اسنادی، غالبا اسنادی که در حقیقت سند مالکیت کالا می باشند و برای بانک به عنوان نوعی وثیقه به شمار می آیند، ارائه می گردد . لیکن در اعتبار اسنادی ضمانتی اسنادی که مطالبه وجه بر اساس آنها صورت می گیرد مرتبط با کالا نیستند.
 
10- اعتبارات اسنادی ضمانتی چه کاربردهایی دارند؟
1- در حمایت از قراردادهای ساختمانی که در آنها قصور یا عملکرد نامناسب پیمانکار باعث زیان مالی خریدار می شود. دراین حالت پیمانکار با مطالبه هرنوع وجهی بر اساس اعتبار اسنادی ضمانتی جریمه خواهد شد؛ لذا  وجود این اعتبار برای وی انگیزه ای می شود که وظایف خود را بر اساس قرارداد به خوبی انجام دهد.
2- برای پوشش ریسک شرکتهای بیمه اتکایی (reinsurance companies) در قبال قصور بیمه گران آنها در جبران خسارات پرداخت شده تحت مفاد قرارداد بین شرکت ها قابل استفاده است.
3- در بازار جهای مواردی وجود دارد که در آنها یک شرکت اقدام به خرید نفت در بازار نموده و  محموله های عرضه شده چندین نوبت در بازار خرید و فروش شده و نتیجتآ بارنامه اوّلیه به نام شخص ثالثی صادر می شود و لازم است پیش از انتقال حق مالکیت به خریدار نهایی، چندین بار ظهرنویسی گردد.
در چنین شرایطی در اعتبار اسنادی نیاز به مدرک مالکیت کالا  وجود دارد ولی اعتبار اسنادی ضمانتی ذینفع را قادر می سازد که بدون ارائه بارنامه مربوطه و احتمالآ سایر مدارک دیگر مطالبه وجه نماید.
4- به منظور کاهش هزینه تهیه زنجیره ای طولانی از اعتبارات اسنادی برای پوشش تجارت بین یک خریدار و فروشنده خارجی.
 
منابع:

- راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG).
- بانکداری بین المللی 1 و 2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله Swissbank به ادرس Ubs.com.
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 36 نفر از 37 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

چگونگی صدور کانتر گرانتی ضمانت نامه های کالا نشان دهنده چیست؟ کارمزدضمانت‏ ‏نامه‏‏ ‏چیست بانک دستوردهنده در ضمانت نامه های ارزی بانک گارانتی چیست تعریف ضمانت نامه ارزی آیا ضمانت نامه ماهان برای بوش اعتبار دارد ضمانت نامه ارزی چیست صمانتنامه بانکی bg برقراری حد سالانه برای کدام ضمانتنامه بانکی ممنوع است گارانتی بانکی چیست

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران

نظری جهت نمایش وجود ندارد

نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما