قوانین چک-برگشت زدن چک | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 56,543

قوانین چک، برگشت زدن چک

چک، نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده چک (شما) از بانک می خواهید وجه مندرج در چک را به شخصی پرداخت کند.

 اجزاء (ارکان) چک عبارتند از:

1 -   کلمه چک باید روی آن نوشته شده باشد،

2 -   شماره سریال چک،

3 -   مبلغ عددی و حروفی، هر دو باید نوشته شده باشد،

4 -   تاریخ آن (تاریخ وصول) مشخص باشد،

5 -   نام، نام خانوادگی و امضاء صادر کننده چک و شماره حساب جاری درج شده باشد.

قوانین چک

1-   چک نباید با مداد نوشته شده باشد. بانکها چک نوشته شده با مداد را نقد نمی کنند.

2-   چک باید به تاریخ روز باشد و اگر ثابت شود که چک به تاریخ آینده نوشته شده(چک وعده دار)، کیفرخواست آن حقوقی خواهد بود، نه کیفری.

3-   در صورت عدم برابری مبلغ عددی و حروفی، بانک می تواند چک را به اندازه مبلغ کمتر پرداخت کند. مثلا اگر در یک فقره چک به حروف نوشته شده باشد: "سی میلیون ریال" و به عدد نوشته شده باشد : "3،000،000 ریال"، کارمند بانک در صورت موافقت شما می تواند مبلغ 3،000،000 ریال را به شما پرداخت کند. در صورت خوانا نبودن چک، بانک آنرا بدون اقدام عودت می دهد. تطابق متعارف (نه خیلی کارشناسی) امضاء روی چک، با امضاء ثبت شده در سیستم بانکی، برای وصول آن کافیست.

4-   در صورت مغایرت امضاء، و کفایت موجودی حساب، بانک باید چک را با قید دلیل "مغایرت امضاء" یا "نقص امضاء" برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت صادر کند. اگر موجودی کافی نباشد، گواهی عدم پرداخت با قید عبارت "عدم کفایت موجودی" صادر می شود.

5-   در صورت عدم تطابق تاریخ عددی و حروفی مندرج در چک، بانک می تواند بدلیل نقص تاریخ آنرا برگشت زده و گواهی عدم پرداخت صادر کند.

6-   در صورت عدم کفایت موجودی در حساب جاری، کارمند بانک نمی تواند موجودی حساب جاری را به متقاضی مبلغ چک اطلاع دهد. طبق قانون، بانک، حتی برای اینکه کفایت یا عدم کفایت موجودی را اعلام  کند، می تواند تقاضای پشت نویسی کند. برای اطلاع از مانده حساب، دارنده چک می تواند آنرا پشت نویسی کرده و برگشت بزند، در  "گواهی عدم پرداخت" مانده حساب جاری درج می شود.

7-   اگر موجودی حساب جاری، کمتر از مبلغ چک باشد، متقاضی می تواند کل مانده حساب را مطالبه کرده و به ازای میزان کسر موجودی حساب جاری، آنرا برگشت زده و تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.

8-   خط زدن کلمه "یا بحواله کرد" در متن چک، هیچ منعی برای بانک از بابت پرداخت چک به شخص ثالث ندارد. یعنی اگر شما چک را در وجه آقای رحیمی نوشته و قسمت "یا بحواله کرد" را خط بزنید، آقای رحیمی می تواند پشت چک را امضا کرده و آنرا به آقای محمدی بدهد، آقای محمدی می تواند به بانک مراجعه کرده و چک را وصول کند. در مثال بالا اگر آقای رحیمی چک را گم کند، کسی که آنرا پیدا می کند، می تواند اسم آقای رحیمی را نوشته و امضا کند، بانک چنین چکی را نقد خواهد کرد.کارمندان بانک، در تکنولوژی امروز، ابزاری برای کنترل صحت امضاء آقای رحیمی ندارند. این موضوع فقط از بابت اطلاع ذکر می شود.

9-   اگر چک در وجه "فروشگاه امیر"، "شرکت نفت منطقه 1"، "شرکت فنآوران شمال"، تعاونی منطقه 2"، "دامپزشکی صدر"، "بیمارستان میلاد" و یا هر هویتی دیگر، غیر از شخص حقیقی باشد، فقط در صورتیکه آن شخص غیر حقیقی در روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده و شماره ثبت داشته باشد، باید مهر آن شخص غیر حقیقی در پشت چک موجود باشد، در غیر اینصورت، بانک وجه چک را پرداخت نخواهد کرد (چک را برگشت نمی زند، فقط آنرا پرداخت نمی کند، زیرا نقص پشت نویسی دارد. در صورتیکه چک کلر شده باشد، آنرا بدون اقدام عودت می دهد). مثلا در صورتیکه چک در وجه شرکتی صادر شده باشد (سهامی یا مسئولیت محدود)، مهر آن شرکت باید در ظهر چک موجود باشد. اما اگر چک در وجه فروشگاه امیر صادر شده باشد، نیازی به مهر فروشگاه امیر در پشت چک نیست، زیرا فروشگاه امیر شماره ثبت رسمی ندارد.

10-   در قسمت "در وجه"، درج مطالبی با عناوین "بابت تضمین" "بابت قرارداد شماره ... "بابت خرید ملک .... "، هیچ تعهد و وظیفه ای را برای بانک ایجاد نمی کند. چنین چکی برای کارمند بانک، فرقی با چک حامل ندارد.

برگشت زدن چک

اقدام قانونی برای چک برگشتی:

-   برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت از شعبه بانک. گواهی عدم پرداخت فقط یک بار و بنام متقاضی وجه صادر می شود، صدور المثنی آن محدودیت زیادی دارد. مراجعه به نزدیک ترین دادسرا و تنظیم واخواست چک.

-   اگر 6 ماه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد، فقط می توانید اقدام حقوقی برای چک انجام دهید. و چک جنبه کیفری نخواهد داشت.

تفاوت جنبه حقوقی و کیفری چک به شرح زیر است:

با پیگیری قضایی در چک کیفری، صدور حکم جلب و توقیف اموال قابل انجام است. با پیگیری قضایی درچک حقوقی، فقط می توانید صادر کننده چک را ممنوع الخروج نمایید و توقیف اموال کنید.

منابع:
- بانکداری داخلی 1 و 2 ، انتشارات بانک ملی ایران.
- دانش و تجربه رؤسای بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 616 نفر از 689 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

گواهی عودت چک برگشت زدن چک مراحل برگشت زدن چک قوانیچگ برگشت چک بانکی زمان برگشت زدن چک قانون برگشت زدن چک بعداز برگشت زدن چک مغایرت امضاء چک اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ چک چه باید کرد نقص امضای صدور چک چک دارای نقص امضا و عدم موجودی نقص امضا در چک نحوه برگشت زدن چک بروز برگشت زدن چک قوانین برگشت زدن چک برگ زدن چک در تاریخ چک تاریخ چک عددی و حروفی برگشت طدن چک چک فاقد امضا روش برگشت زدن چک حقوقی شرایط برگشت زدن چک شرایط برگشت چک برگشت چک یعنی چه قانون مغایریت امضا چک قواعد برگشت زدن چک چیست اقدامات بعد از برگشت زدن چک قانون.چک شرایط برگشت چک نحوه برگشت چک هزینه برگشت زدن چک قانون برگشت زدن چک قوانین عودت چک علت برگشت چک مراحل برگشت چک قانون چک برگشت زدن برگشت زدن چک در همان روز تاریخ زدن زیر امضا چک تکلیف چک درصورت مغایرت مبلغ عددی و حروفی فرم زدن چک دلیل زدن موجودی کافی نمی باشد بانک صادرات بدگشت چک برگشت چک کارمندی قانون برگشت چک مغایرت اعداد و حروف تاریخ در چک از برگه شدن چک قانون چک برگشتی کارمندی معنی برگ زدن چک اگر اعداد و حروف چک متفاوت باشد اختلاف عدد حروفی چک اختلاف مبلغ عددی وحروفی چک آیا برگه برگشتی چک المثنی صادر میشود روش فرم زدن چک برگشتی درچک تاذیخ عددی اولویت دارد یا حروفی چک برگشتی کارمندبانک تاریخ برگشتی چک+حکم‌جلب حکم برگشت چک مهلت برگشت زدن چک نقص امضادرچک تلگرام قانون چک مغایرت امضا چک برگشت زدن چک بعد از تاریخ برگشت زدن چک حامل برگشت چک کیفری مدت زمان اختلاف در تاریخ چک فرق برگشت چک بروز یا غیر بروز قوانین برگه زدن چک حقوقی قانونی و روند برگشت زدن چک مهلت فرم زدن چک اشتباه در برگشت چک در سیستم بانکی مراحل بعد از برگشت زدن چک مدت زمان برگشت زدن چک در صورت عدم موجودی قانون بر گشت چک نحوه برگشت زدن چک بدون تاریخ برگشت چک به روز برگشت زدن چک بدون امضا موارد برگشت خوردن چک قانون برگه زدن چک برگشت کردن چک مغایرت امضای رو چک با امضای بانک مراحل برگه زدن چک برگست چک اخرین قوانین برگشت زدن چک کسر موجودی بابت سر شماره قوانین چک و مدت زمان اقذام بچک اختلاف عددی حروف و عدد روی چک f مراحل فرم زدن چک امضا روز دار برای چک قوانین برگشت چک چگونگی برگشت چک زمان برگشت چک نحوه برگشت زدن چک بانکی قانون مقایرت امصا چک اشتباه‏ ‏مبلغ‏ ‏عددی‏ ‏چک چگونگی برگشت چک در بانک قانون فرم زدن چک چگونگی برگشت زدن چک بدون تاریخ ضمانتی مهر زدن پشت چک چک برگشتی کارمند بانک چه قوانینی چک فرم زدن جرم مغایرت در امضا چک فرم زدن چک به چه معناست مراحل بعد از برگشت چک مغایرت امضا در چک قوانین چکهای برگشتی تاریخ برگشت چک برگشت چک به علت مغایرت امضا برگشتی چک به علت نقص امضا برگشت زدن یا فرم زدن چک به چه معنی است؟ قانون.چک.برگشتی برگشت زدن به چک و جلب فرصت برگشت کردن چک برگشت زدن چک تاریخ آینده زمان فرم شدن چک اگه شماره چک باشماره گواهی عدم پرادخت مغایرت داشته باشه نقص امضای چک اولویت تاریخ عددی یا حروفی چک حکم چک نقص امضا قانون های برگشت زدن چک مغایرت امضای صاحب چک معنی برگشت خوردن چک تاریخ اشتباه زدن چک دلیل عودت چک عوامل موثر در برگه خوردن چک انواع برگشت چک زمان برگه زدن چک برای برگشت چک چه باید کرد برگه کردن چک راه وروش برگشت زدن چک مراحل برک زدن جک مهلتبرگشت چک ایا مغایرت امضاه یا امضاه نداشته باشد چک چک مغایرت بخورد تو سیستم به انوان چک برگشتی واعتبار ادم‌خراب می شود یا خیر فرصت برگه زدن چک اگر در رسید چک بزند چک روز کیفری است راههای برگشت چک حروف وعددچک یکى نیست برگ کردن چک برگشت دادن چک مهلت برگشتزدن چک حقوقی طریقه برگشت زدن چک عواقب برگشت خوردن چک فرم زدن چک در روز رسید معایب چک فرم زدن ارکان چک نحوه برگه زدن چک واقدام بعد ان قانون برگشت چک شرایط فرم زدن چک مراحل برگشت چک بانکی اصول برگشت زدن چک اگر چک برگشت بخورد طریقه وصول و برگشت چک مراحل عودت چک فرم زدن روی چک مدت برگشت زدن به چک درباره برگشت چک بانک برگشت چک باید به روز باشد تفاوت در تاریخ عددی و حروفی چک زمان فرم زدن چک مراحل. برگشت زدن چک بهترین زمان برگشت زدن چک مطابقت نداشتن مبلغ عددی و حروفی چک اگر مبلغ عددی و حروفی چک مطابقت نداشته باشد و بانک چک را برگشت ندهد چه باید ورد؟ طریقه برگشت چک مراحل برکشت زدن جک ایا چک باید در بانک صادر کننده برگشت بخورد قانون مدت چک برگشت کردن برگشت زدن چک توسط چه کسب مراحل برگشت زدن چک برپشت زدن چک مراحل برگه شدن چک مهلت قانونی بعد از برگشت زدن چک چه مدته تاریخ برگشت چک قوانین مربوط به برگشت چک کارمندی مراحل قانونی برگشت چک چه کسانی میتوانند چک را برگشت بزنند درچه مواردی مهر پشت چک برای وصول ان کافیست قوانین برگشت زدن چک بانک کشاورزی برگشت چک بعد از تاریخ چک وامضا اشتباه ان کلر زدن چک چیست شرایط فرم زدن چک بانکی روش صحیج برگشت چک چک برگشت زده ایا در تاریخ چک عددی 94 باشد و حروفی 95 قید شده باشد متوانند برگشت بزنند چک کارمندی برگشت مبلغ کسر کردن برگشت زدن چک مهلت برگه کردن چک تاریخ زدن زیر امضا پشت چک طرز برگشت زدن دوبار چک مدت زمان برگشت چک اگر امضا چک مغایرت داشته باشد قانون چک مغایرت حروفی و عددی قوانین چک برگشت زدن نحوه برگشت چک نحوه بر گشت زدن چک کارمندی عدم مطابقت چک به تومان وریال و برگشت مهر برگشت چک برگشت چک به خاطر امضا مدت زمان برای برگشت چک دلایل برگشت خوردن چک طریقه برگه کردن چک زمان برگشت چگ شرایط برگشت چک دو امضا قانون مقایرت امضاء چک چک برگشتی کلر شده اگر چک را که مدت دار نوشته ایم برگشت بخورد چه حکمی دارد برگشت چک ؟ مغایرت تاریخ عددی و حروفی چک زمان برگه کردن چک شرایط چک کلر شده به چه صورت است نبودن شماره حساب روی چک مراحل برگشت خوردن چک مدت زمان برای برگشت زدن چک چک/های/برگشت عدم برگشت چک به روز صحت امضای چک 0 1 شرایط برکشت زدن چک مغایرت حروفی و معادل حروفی چک مغایرت معادل حروفی چک فرم زدن چک چیست برگشت زدن چک شهرستان امضای روی چک با ظهر چک مغایرت دارد مراحل برگشت کردن چک برگشت چک چگونه است چک برکشتى سریال چک در وجه فروشگاه قانون 151 برگشت چک کلر کردن چک یعنی چه نحوه برگشت زدن چک در وجه شرکت طریقه برگشت زدن چک واقدام کردن ان چگونه است برگشت ردنچک برگشتیمهلت قانون برگه خوردن چک مراحل برگ کردن چک برکشت زدن جک حامل اگر امضای چک مطابقت نداشته باشد برگشت زدن چکی که در وجه شرکت باشد ایا برگشت زدن چک و توقیف اموال هزینه دارد؟ برگشت چک بدون امضا عودت چک یعنی چه دلایل برگشت چک مراحل برگه کردن چک معنی عودت چک جریان فرم زدن چک هزینه کسر برگشت چک شرایط برگه زدن چک شرایط برگه کردن چک مغایرت امضای چک برگشت خوردن چک یعنی چه؟ برگشت چک در همان روز شرایط چک برگشتزدن فرم خوردن چک مهلت بگه برگه زدن چک عدم تطابق تاریخ با عدد و حروف در چک تفاوت امضای چک قوانین چک و برگ زدن روش برگشت زدن چک بانکی عواقب برگه شدن چک علت برگشت چک تاریخ چک به چندروزبعدبرگشت بخورد علل برگشت زدن چک نحوه برگشت چک و اقدام آن حکم چکی که منبع آن مشخص نشود شرایت برگشت دادن چک درایران شرایط برگه کردن چک مغایرت مبلغ در چک شراط چک برگشت چک برگشت خورد یعنی چه برگشت خوردن چک در غیر زمان تاریخ جک قانون فرم چک فرصت برگشت زدن چک تاریخ وصول چک یعنی چیست؟ هزینه برگ کردن چک فرم چک به روز متن برگشت زدن چک در فرم مغایرت امضا چک با بانک قوانینچک برگشتی برگشت خوردن چک یعنی چه چه زمانی چک را برگشت می خورد قوانین فرم کردن چک مدت زمان برگه کردن چک وظیفه کارمندبانک در چک های ضمانتی دلیل فرم خوردن چک قوانین چک وصولی بانک صادرات قانون مغایرت وجه چک به حروف و عدد برگه به روز زدن در چک اختلاف متن جک عدد باحروف حکم تاریخ زدن در امضای چک نحوه برگشت زدن چک روز تعطیل حروفی و عددی چک متفاوت ارکان اصلی چک مدت زمان قانونی برای برگشت چک شرایط برگشت زدن چک برگه چک اگر چک شرکت مهر نداشته باشد عودت چک چیست قانون برگشت نزدن چک اشتباه بودن سریال چک نحوه برگ زدن چک فرق چک کارمندی با چکهای دیگر کارمندی مهلت برگشت نخوردن چک چه مدت است؟ در صورت برگشت چک وظیفه ما چیست شرایط صدور چک نیابتی برگشت زدن چک قبل از سررسید عدم تطبیق ریالی وتومانی چک قوانین چک بعد از برگشت زدن قانون چک و برگه شدن آن معنی کلر در امور بانکی بانک های دولتی چک را برگشت میدهند؟ زمان برای برگشت چک چک های بدون اقدام قانون فرم کردن چک مراحل برای برگه زدن چک وشکایت عوارض برگشت چک عواقب برگشت نزدن چک شرایط برگه شدن چک بعد از ۸ سال اگر مبلغ عددی و حروفی چک فرق داشته باشد قوانین چک فرم زده شده چک برگشت بخورد یعنی چه

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران
  • صفحه 1 از 1
  • 1
  • صفحه 1 از 1
  • 1
نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما