آیا حیوانات نیز می توانند دوست بدارند؟ | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/11/22 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 3,511

آیا حیوانات نیز می توانند دوست بدارند؟

این که آیا حیوانات نیز قادر به تجربه کردن عشق رمانتیک هستند یا خیر، بر ما نامعلوم است. اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حیوانات نیز می توانند دامنه ای از احساسات را مشابه با انسان ها تجربه کنند. جالب اینجاست که مغز بسیاری از پستانداران مشابه مغز انسان هاست. برای مثال، مغز یک گربه در قیاس با مغز انسان ها کوچک تر است و فقط حدود یک درصد از وزن بدنش را تشکیل می دهد (در حالی که مغز ما، به طور متوسط حدود دو درصد از وزن بدنمان است) اما اندازۀ مغز همیشه مهم نیست.

با این وجود، انسان‌نماها (میمون های بزرگ) که بیش از بیست هزار سال قبل منقرض شده بودند، مغزی بزرگ تر از انسان های اندیشمند (هومو ساپینس) داشتند اما به احتمال زیاد باهوش تر از آنان نبودند که در تنازع بقا مغلوب شدند. بنابراین، ساختار مغز و چین خوردگی های سطح آن، بیشتر از اندازۀ مغز اهمیت دارد.

ساختار و چین خوردگی سطح مغز گربه ها حیرت آور است و حدود 90 درصد شبیه به مغز انسان هاست. این موضوع حاکی از آن است که گربه ها به راستی قادر به تجربه کردن احساسات رمانتیک مشابه ما هستند! اما به احتمال زیاد، ما هیچ گاه نمی توانیم با اطمینان و قطعیت این موضوع را مطرح کنیم.

دوست داشتن در حیوانات

اما یک موضوع است که می توانیم با اطمینان بگوییم، اینکه سگ یا گربه تان، شما را صرفاً به عنوان کسی که به او غذا می دهد، در نظر نمی گیرد. حیوانات خانگی نیز همچون حیواناتی که در باغ وحش هستند، دلبستگی ها و وابستگی های عمیق و نیرومندی با صاحبان یا مراقبان خود برقرار می سازند که این دلبستگی، شکلی از عشق و محبت است. پس حیوانات نیز به واقع قادرند صاحبان یا ‌مراقبان خود را دوست بدارند.

تحقیقات نشان داده، سگ ها صاحب خود را چنان عمیق دوست می دارند که تا سال ها پس از مرگ او نیز غصه دار می شوند و زوزه های دلخراشی می کشند. نمونۀ آن سگی معروف از نژاد اسکای تریر Sky Terrier)) با نام Greyfriars Bobby در اسکاتلند بود که پس از مرگ صاحبش در سال 1858، به مدت 14 سال هر شب روی قبر او می خوابید و با درآوردن زوزه های سوزناک، از قبر صاحب خود –جان گری John Gray که از نیروهای پلیس اسکاتلند بود- مراقبت و محافظت می کرد. این سگ باوفا، خودش نیز چهارده سال بعد، یعنی در سال 1872 مُرد، در اسکاتلند مجسمه ای از این سگ ساخته شده است.

دوست داشتن در حیوانات

نمونه دیگر آن هاچیکو (Hachiko) سگی است که استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه توکیو (هیدسابورو Hidesaburō Ueno) در سال 1924 در ایستگاه قطار پیدا کرده بود. پس از چند سال دوستی بین آن دو، روزی هیدسابورو در دانشگاه بعلت سکته قلبی فوت کرد و هاچیکو سالها در ایستگاه قطار منتظر او ماند و همانجا مُرد، در ژاپن مجسمه ای از هاچیکو ساخته شده که بین مردم بعنوان نماد وفاداری شناخته می شود.

دوست داشتن در حیوانات - هاچیکو

مطالعات انجام شده در انگلستان، وابستگی سگ ها را به صاحب شان تأیید کرده است. بر این اساس، محققان به مشاهدۀ واکنش های سگ ها و گربه ها در مواجهه با صاحب خود و غریبه ها پرداختند و دریافتند که سگ های وابسته به صاحب شان در هنگام دور شدن صاحب شان از کنار خود، رفتاری مشابه رفتار نوزادان را از خود بروز می دهند و حتی گاهی که در خانه تنها گذاشته می شوند، تا ساعت ها شروع به زوزه کشیدن می کنند و با بی تابی از این سو به آن سوی خانه می دوند و حتی جلوی پنجره می روند و با درآوردن صداهایی سوزناک مشابه گریه، بی قراری می کنند.

این در حالی است که گربه ها چنین رفتارهایی را در شرایط مشابه از خود بروز نمی دهند و روش و نوع وابستگی شان اجتنابی تر است. در واقع، گربه ها صاحب خود را نادیده می گیرند و با غریبه هایی که از راه می رسند نیز برخوردی مسالمت آمیز دارند! شاید به همین علت است که در فرهنگ ما، اغلب گفته می شود که سگ باوفاست اما گربه بی چشم و رو است ( و حتی بعضی، افرادِ بی معرفت و بی وفا را به کنایه "گربه کورِ" خطاب می کنند!‌) البته این نتایج نشان نمی دهد که گربه ها قادر به دلبستگی و وابسته شدن نیستند و اغلب ما شواهدی از وابستگی شدید گربه ها را به صاحب شان نیز شنیده ایم و به یاد داریم.

جای بحث نیست که سگ ها به صاحب خود دلبستگی و وابستگی پیدا می کنند و صاحب شان نقش حامی و مراقب را برایشان دارد. با اینحال، شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد سگ ها به طور موقت و مقطعی می توانند خودشان هم نقش حامی و مراقب را بر عهده گیرند. به نظر می رسد که سگ ها با احساسات و عواطف صاحب خود اُخت و دمساز می شوند و می توانند در مواقع ضروری، نقش یک همراه باوفا را بازی کنند.

در مطالعه ای که در سال 2012 انجام شد، محققان دانشگاه لندن پی بردند که سگ ها بیشتر تمایل دارند به فردی که در حال گریه کردن است نزدیک شوند تا فردی که در حال صحبت یا کار کردن است و جنب و جوش دارد. و این که سگ ها نسبت به گریه کردن، رفتاری سلطه پذیر و فرمانبردارانه دارند. طبق این تحقیقات، این تناقض حاکی از آن است که واکنش سگ ها به گریه صرفاً در نتیجۀ کنجکاوی نبوده، بلکه مبتنی بر درک اولیه ای از پریشانی و رنج انسان بوده است.

این یافته ها حاکی از آن است که وقتی سگی صاحب غمگین خود را آرام می کند، نقش ها معکوس می شوند. بر این اساس، سگ به طور موقت نقش مراقب و حامی را به خود می گیرد که نشان می دهد الگوی وابستگی در سگ ها پیچیده تر از الگوی وابستگی در نوزادان انسان هاست.

بررسی اسکن مغز سگها این نتایج را تایید کرده است. یک تیم آزمایشگاهی افزایش فعالیت را در قسمتهایی از مغز سگهای مورد آزمایش مشاهده کردند که مطالعات قبلی این قسمتها را با "وابستگی" و "همدلی" و "نظریه ذهن" آنها به صاحبشان مربوط می داند.

"نظریۀ ذهن"، در واقع یک سیستم درک در این خصوص است که دیگران به چه می اندیشند و چه می خواهند. از این رو،‌ به نظر می رسد که سگ ها به آنچه صاحب شان می اندیشد و راجع به آن فکر می کند و حتی حسی که در وجود خود دارد (به ویژه از نوع نگاه و چشم های صاحب خود) پی می برند و می توانند رفتار بعدی او را حدس بزنند!

همچنین به نظر می رسد که حیوانات حتی قادر به تجربه کردن عشق نیز نسبت به یکدیگر هستند. حتی در مواقعی نیز تلاش می کنند هر گونه توجه از سوی انسان ها به یک حیوان دیگر را به طریقی متوجه خود سازند و به یکدیگر حسادت کنند! اما جالب است که در این شرایط نیز وقتی یکی از آن ها دچار بیماری شود، رفتار حیوان دیگر نسبت به او کاملاً تغییر می کند و با او بسیار مهربان می شود و حتی جای خواب و استراحت خودش را نیز به آن حیوان بیمار می دهد و خودش در جایی دیگر می خوابد!

دوست داشتن در حیوانات

حیوانات گاهی حتی روابطی دوستانه را با اعضای گونه های دیگر حیوانی نیز شکل می دهند که از لحاظ جثه و اندام نیز به هیچ وجه تشابهی با خودشان ندارند. برای مثال، ارتباط عاطفی بین یک شیر بسیار قوی و بزرگ و یک گرگ صحرایی کوچک می تواند تا دوران بزرگسالی نیز ادامه یابد.

دوست داشتن در حیوانات

عشق و وابستگی، منحصر و محدود به پستانداران نیست و حتی بین پرندگان هم به صورت "جفت های همیشه با هم" وجود دارد؛ هر چند توضیح علت باهم بودن آنها برای طولانی مدت دشوار به نظر می رسد.

دوست داشتن در حیوانات

 

 

 

منابع:

Berit Brogaard, D.M.Sci., Ph.D., professor of philosophy and the Director of the Brogaard Lab for Multisensory Research at the University of Miami.

مقاله سایت www.psychologytoday.com

مترجم: مجید شهرابی

.: تعداد 28 نفر از 34 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

دوست داشتن زیاد حیوانات نحوه وابستگی شاهین به صاحبش روانشناسی دوست داشتن حیوانات عشق ومحبت در حیوانات faithfully dog name دوست داشتن و علتقمندی به حیواناتو سگ میمون دوست داشتن از نظر روانشناسی

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران

نظری جهت نمایش وجود ندارد

نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما