اسناد بازرگانی | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 12,648

اسناد بازرگانی: (Commercial Documents)

A) پیش فاکتور (Proforma Invoice)

پیش فاکتور سندی است که فروشنده کالا و یا خدمت جهت اعلام قیمت و شرایط فروش به نام خریدار صادر می کند. این سند به معنی فروش کالا نیست و هنگامی که مورد قبول خریدار قرار گرفت خریدار آن را جهت دریافت مجوزهای لازم برای ورود کالا در اختیار مقامات مسئول قرار می دهد.
در پیش فاکتور نام خریدار و فروشنده، شرح کالا، قیمت واحد، قیمت تمام شده، ترم حمل، روش پرداخت، شرایط پرداخت، مبدأ حمل، مقصد حمل، زمان تحویل کالا، تاریخ اعتبار پروفرما و... درج شده است.

B) سیاهه بازرگانی (Commercial Invoice)

- اگر Performa Invoice را پیش فاکتور فرض کنید، Commercial Invoice فاکتور قطعی است.
- این فاکتور یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که توسط فروشنده به نام خریدار صادر می شود.
- فروشنده در هنگام حمل کالا، این سند را برای خریدار یا به صورت مستقیم و یا از طریق بانک به همراه سایر اسناد ارسال می کند.
- سیاهه بازرگانی، حاوی نام و آدرس خریدار و فروشنده، شماره پروفرما یا قرارداد، شرح کالا یا خدمت، قیمت واحد، قیمت تمام شده، سایر هزینه ها (حمل، بیمه، بازرسی و...)، مقدار کالا، وزن کالا، نام کشتی (در صورت حمل دریایی) و تاریخ حمل کالا، علامت حمل و شرایط حمل می باشد.
- سیاهه بازرگانی باید حاوی شماره و تاریخ باشد و در سربرگ فروشنده و یا کاغذ مارک دار درج شود. عموماً نیازی به امضا ندارد ولی در برخی از کشورها سیاهه امضاشده درخواست می شود.
- سیاهه بازرگانی می تواند گواهی شده و یا تأیید شده باشد و یا گواهی شده و تأیید شده درخواست شود.

C) لیست بسته بندی (Packing List)

این سند شامل جزئیات کالای بسته بندی شده می باشد. از جمله این جزئیات وزن خالص، وزن ناخالص، تعداد بسته ها، واحد کالا، نوع بسته بندی و ... است.

D) گواهی مبدأ (Certificate Of Origin)

سندی است که کشور تولیدکننده در آن مشخص می شود. این سند معمولاً در فرم ارائه شده توسط اتاق بازرگانی توسط فروشنده و یا نماینده او تکمیل می شود و به گواهی اتاق بازرگانی می رسد و در آن معمولاً شرح کالا و کشور تولیدکننده درج می گردد.

E) گواهی بازرسی (Inspection Certificate)

توسط شرکت بازرسی تعیین شده در شرایط اعتبار صادر می شود که تأییدکننده کیفیت و کمیت کالا و تأییدکننده انطباق کالا به استناد به قرارداد فروش منعقده است.
بر اساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارائه گواهی بازرسی کالا در مبدأ حمل و یا در صورت تأیید مؤسسه ملی استاندارد در مقصد اجباری است.

سایر اسناد بازرگانی عبارت اند از:
ـ گواهی بهداشت (Health Certificate).
ـ گواهی آنالیز (Analysis Certificate).
ـ گواهی ضدعفونی (Fumigation Certificate).
ـ گواهی بهداشت و سلامت دام (Health Veterinary And Sanitary Certificate).

نکته:ارائه سایر اسناد بازرگانی که به عنوان نمونه در بالا ذکر شد جنبه اختیاری دارند، مگر اینکه بنا بر نظر مرجع صادرکننده مجوز ورود کالا، ارائه آنها الزامی باشد.

F) اسناد حمل (Transport Documents)

سند حمل، سندی است که توسط شرکت حمل کننده یا نماینده معرفی و پس از دریافت کالا (تحویل گرفتن کالا) در هنگام حمل صادر می شود.

اسناد حمل انواع گوناگونی دارند که در اینجا تنها شرح مختصری از آنها جهت آشنایی با این اسناد ارائه شده است.

انواع اسناد حمل

ـ بارنامه دریایی (Bill Of Lading).
ـ سند حمل مرکب (Multimodal Or Combined Transport Documents).
ـ بارنامه حمل دربست (Charter Party Bill Of Lading).
ـ سند حمل هوایی (Air Transport Document).
ـ سند حمل جاده ای، راه آهن آبراه داخلی (Road, Rail Or Inland Waterway Transport Document).
ـ راه نامه دریایی غیر قابل معامله (Non-Negotiable Sea Waybill).
ـ رسید پیک، رسید پست یا گواهی پست (Courier Receipt, Post Receipt Or Certification Of Posting).

که از این میان مهم ترین و پرکاربردترینها عبارتند از:
بارنامه دریایی، سند حمل مرکب، بارنامه حمل دربست و سند حمل هوایی.

بارنامه دریایی

سندی است که توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا صادر می شود. بارنامه معمولاً در چند نسخه اصل صادر می شود و قابل معامله می باشد. از جمله مواردی که در بارنامه مشخص می شود عبارت اند از:
ـ نام و آدرس فرستنده کالا (Shipper).
ـ نام و آدرس گیرنده کالا (Consignee).
ـ بندر مبدأ بارگیری (Port Of Loading).
ـ بندر مقصد حمل (Port Of Discharge).
ـ نام کشتی حمل کننده کالا (Ocean Vessel Name).
ـ شرکت حمل کننده و یا نماینده آن (Carrier Company).
ـ وزن خالص و ناخالص (Net/Gross Weight).
- در صورتی که در بارنامه عبارت Received For Shipment درج شده باشد بدین معنی است که کالا توسط شرکت کشتیرانی جهت حمل دریافت شده است و نشانه حمل قطعی کالا نمی باشد. در صورت بارگیری کالا جهت حمل، بارنامه به صورت On Board صادر می شود. بارنامه ای که این عبارت را روی خود دارد این اطمینان را به خریدار می دهد که اختیار کالا از دست فروشنده خارج شده و حمل آن کالا قطعی است.
- اگر کالای تحویل داده شده به کشتی از لحاظ ظاهری در بسته بندی خوب و سالم ارائه شود و در بارنامه جمله ای مبنی بر آسیب دیدگی کالا نباشد، اصطلاحاً این بارنامه را Clean می نامند.
- بارنامه دریایی سند مالکیت کالا می باشد و قابلیت ظهرنویسی و انتقال به فرد دیگر را دارد و به نام هر کسی که صادر شود، آن شخص مالک کالا محسوب می شود. این سند، توسط حمل کننده، نماینده حمل کننده، ناخدای کشتی و یا نماینده ناخدای کشتی قابل امضا است.
- مواد و شرایط حمل می بایست در پشت بارنامه درج شود و بارنامه پشت سفید مورد قبول نیست. این شرایط معمولاً به صورت از پیش تایپ شده و بسیار ریز در پشت بارنامه چاپ شده است.

به طور کلی در کلیه اسناد حمل، بسته به نوع، ترم حمل و وضعیت پرداخت کرایه حمل، به دو صورت ذیل مشخص می گردد:


1. کرایه حمل پرداخت شده در مبدا حمل (Freight Prepaid).
2. کرایه حمل قابل پرداخت در مقصد (Freight Payable At Destination).
خریدار و فروشنده باید دقت کافی را در این زمینه داشته و در محاسبات خود کرایه حمل را لحاظ نمایند، بدیهی است در صورتی که توافق طرفین بر پرداخت کرایه حمل توسط فروشنده باشد، نباید عبارت Freight Payable At Destination در بارنامه مشاهده شود.

سند حمل مرکب

- سند حملی است که برای پوشش حداقل دو روش حمل توسط شرکت حمل کننده کالا به ازای دریافت کالا برای حمل صادر می شود. موارد مندرج در سند حمل مرکب مشابه بارنامه دریایی است.
- در این سند ارسال، در اختیار گرفتن یا بارگیری در کشتی توسط عبارات ذیل مشخص می گردد: Dispatched, Taken In Charge Or Shipped On Board.
- سند حمل مرکب سند مالکیت کالا می باشد و قابل ظهرنویسی و انتقال به غیر است و به نام هر کسی که صادر و یا ظهرنویسی شود، آن شخص مالک کالا محسوب می شود. این سند، توسط حمل کننده، نماینده حمل کننده، ناخدای کشتی و یا نماینده ناخدای کشتی قابل امضا است.
- مواد و شرایط حمل می بایست در پشت سند حمل مرکب درج شود و سند حمل پشت سفید مورد قبول نیست.

بارنامه حمل دربست

- هنگامی که کشتی توسط شخص و یا شرکتی جهت حمل کالا به صورت دربست اجاره شود این سند را بارنامه چارتر می نامند و باید بارگیری کالا در کشتی توسط عبارت Shipped On Board در این سند حمل مشخص شود.
- بارنامه چارتر می تواند توسط ناخدا، نماینده ناخدا، مالک کشتی، نماینده مالک، اجاره کننده و یا نماینده اجاره کننده، امضا شود.
- به دلیل وجود ریسک های بسیار در این نوع حمل پذیرش این نوع بارنامه، منوط به پذیرش کلیه مسئولیتها توسط خریدار و وجود پوشش بیمه ای مجاز است.

راه نامه هوایی

این سند در صورت حمل کالا توسط هواپیما از سوی شرکت حمل کننده صادر می شود. این سند در 12 نسخه صادر می شود که 3 نسخه آن اهمیت بالایی دارد:
ـ نسخه اول برای صادرکننده کالا یا حمل کننده (For Carrier)،
ـ نسخه دوم برای گیرنده کالا (For Consignee)،
ـ نسخه سوم برای فرستنده کالا (For Shipper).
- راه نامه هوایی سند مالکیت کالاست ولی قابل معامله نیست و فقط یک رسید است که پس از ارائه این رسید به شرکت هواپیمایی، حمل کننده کالا می تواند آن را دریافت کند. سند حمل هوایی باید حاوی مهر شرکت هواپیمایی، تاریخ و شماره پرواز باشد که اصطلاحاً به آن Flight Stamp می گویند.
- در عملیات بانکی ارائه نسخه Shipper به همراه اسناد حمل الزامی می باشد.

منابع:

- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600).
- رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP).
- راهنمای کاربران اعتبار اسنادی (UCP600).
- پژوهشهای موردی در روش های پرداخت بین المللی(110 مورد).
- بانکداری بین المللی 1 و 2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله Swissbank به ادرس Ubs.com.
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 75 نفر از 77 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

issuدر سند حمل کرایه حمل در پروفرما اسناد بازرگانی تاریخ رسیدن اسناد حمل تاریخ حمل در اسناد صدور اسناد بازرگانی معایب بارنامه حمل دربست انواع سند بانکی در شرکت بازرگانی مبدا حمل در اعتبار هوایی اسنادبازرگانی مدارک اسناد حمل شرح کالا در اسناد بازرگانی اسنادحمل تعریف اسناد حمل اسناد بازرگانی چیست اسناد حمل کالا حمل زمینی در اسناد بازرگانی توضیحاتی دربازه سند حمل packing

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران

نظری جهت نمایش وجود ندارد

نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما