بازرسی | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com
تاریخ انتشار: 1394/01/12 آخرین بازنگری: 1395/08/13 بازدید: 6,529

بازرسی (INSPECTION)

بازرسی در معاملات بین الملل
 
معمولاً خریدار در زمان حمل و ارسال کالا در مبدأ حمل حضور ندارد و نمی تواند کار فروشنده یا کالایی را که ارسال می کند، قبل از حمل بررسی و کنترل کند. دور از انتظار نیست که خریدار، با توجه به هزینه های پرداخت شده از بابت کالا، حمل، بیمه و ...، و احتمال دریافت کالایی که مطابق درخواست و توافق او نیست، نگران و مضطرب باشد. برای رفع این نگرانی، مکانیسمی تحت عنوان بازرسی طراحی شده است. بازرسی کالا قبل از حمل، از سوی شرکتهای مستقل بازرسی صورت می گیرد و پس از آن، سندی تحت عنوان گواهی بازرسی صادر می شود.
خریدار در این موارد از شرکت بازرسی کننده مستقل و معتبر می خواهد کالای آماده شده توسط فروشنده را از نظر کمّی و کیفی بازرسی کند.
خدمات ارائه شده توسط شرکتهای بازرسی عبارتند از: بازرسی کمّی، کیفی، نمونه برداری، انواع اندازه گیری، آزمایش و غیره.
شرکتهای بازرسی، برای انواع کالا، پروتکل و آیتمهایی دارند که توسط متخصصین و مهندسین کنترل و بازرسی می شوند.

انواع بازرسی

انواع بازرسی از نظر زمان انجام و نوع 4 دسته هستند:
1. بازرسی قبل از حمل،
2. بازرسی حین تولید،
3. بازرسی قیمت،
4. بازرسی استاندارد اجباری.
*نکته: بازرسی زمانی ارزشمند است که در هنگام خروج کالا از ید فروشنده انجام شود و بر اساس آن شرکت بازرسی گواهی صادر کند که بر انطباق کالا با شرایط معامله از نظر کمّی و کیفی و بسته ندی و بارگیری دلالت داشته باشد.
*نکته: تنها شرکتهای بازرسی کننده مجاز می توانند عمل بازرسی را انجام دهند. این شرکتها در دوره های زمانی مشخص بررسی می شوند و آخرین لیست آنها بر روی پایگاههای مختلف خبری قرار می گیرد. شما می توانید فهرست آخرین ویرایش شركتهای مجاز بازرسی كالا را در سایت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به آدرس www.isiri.org مشاهده نمایید. برای دسترسی سریع به این لینک مراجعه کنید. سازمان ملی استاندارد ایران (http://www.isiri.org/)
 
متن مقررات تعیین شده از سوی بانک مرکزی (cbi.ir) بابت ارائه گواهی بازرسی درخصوص کلیه کالاهای وارداتی:
 
1. درمورد تمامی كالاهای وارداتی، ارائه گواهی بازرسی با توجه به نوع استاندارد کالا الزامی است و بایستی مطابق متن گواهی بازرسی مورد قبول بانک مرکزی (موجود در سایت بانک مرکزی) و توسط شركتهای بازرسی كننده مجاز صادر گردد.
تبصره: طبق توافق به عمل آمده با سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین و درج تعرفه كالاهای ثبت سفارش شده، نوع استاندارد و سایر شرایط مورد نظر سازمان ملی استاندارد در پروفرما و اوراق ثبت سفارش، به عهده واردكننده و كنترل آن به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. بانكها صرفاً مهر ثبت سفارش وزارتخانه مذکور را كنترل می نمایند و مسئولیتی نسبت به كنترل تعرفه كالای موضوع ثبت سفارش ندارند و بر مبنای استاندارد درج شده مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهند نمود.
2. در صورتی كه واردكننده تقاضای حذف بازرسی كالا در مبدأ را به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران برساند، مجاز است با ارائه فرم مذكور به آن بانك شرط بازرسی در مبدأ را حذف نماید.
تبصره ١: درخصوص نرخهای شناور و صادراتی، حذف ارائه گواهی بازرسی صرفاً از سوی دستگاهها و سازمانهای دولتی توسط بالاترین مقام و یا با امضای مجاز دیگری كه از سوی ایشان معرفی شده است امكان پذیر می باشد.
تبصره ٢: در مورد کالاهای «غیر قابل آزمون» و «با مدت آزمون طولانی»، درج شرط بازرسی در مبدأ الزامی است و حذف آن امکان پذیر نمی باشد.
تبصره ٣: در صورت درج شرط ارائه گواهی بازرسی در شرایط اعتبار، حذف ارائه گواهی بازرسی از شرایط اعتبار اسنادی امکان پذیر نمی باشد.
3. ارائه اصل گواهی بازرسی كالا كه توسط شركت بازرسی مجاز صادر شده، به همراه سایر اسناد تجاری به بانك كارگزار برای معامله اسناد الزامی می باشد.
4. انتخاب شركت بازرسی كننده و تغییر آن به عهده خریدار كالا می باشد، تأیید گواهی بازرسی صادره از سوی شركتهای بازرسی مجاز خارجی توسط اتاق بازرگانی محل صدور و یا طبق بخش اول مجموعه مقررات ارزی الزامی است.
تبصره: نام شرکت بازرسی کننده مجاز بایستی پس از دریافت «نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل» صادره توسط شعبه یا نماینده شرکت بازرسی در ایران ممهور به مهر و در سربرگ شرکت بازرسی در شرایط اعتبار اسنادی درج گردد.
5. شركت بازرسی در انتخاب روش بازرسی و محل شروع بازرسی (كمّی و كیفی و بسته بندی) با توجه به نوع كالای مورد نظر مختار هستند. لیكن انجام بازرسی بایستی به نظارت بر عملیات بارگیری كالا و یا تحویل كالا به متصدی حمل (درخصوص هوایی و راه آهن) خاتمه یابد و صراحتاً در گواهی بازرسی قید نماید كه كالای بازرسی شده همان كالای بارگیری و تحویل شده می باشد و با شرایط اعتبار اسنادی و اصلاحیه های بعدی آن و در مورد ثبت سفارش برات وصولی اسنادی با پروفرما و سایر اسناد وصولی اسنادی مطابقت دارد.
6. با توجه به اهمیت دریافت كامل اطلاعات و مشخصات كالاهای مورد بازرسی توسط شركتهای بازرسی لازم است پس از گشایش اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی طبق فرم كتباً به واردكننده ابلاغ گردد تا مشخصات و اطلاعات كامل كالای مورد سفارش به نمایندگی شركت بازرسی مجاز تعیین شده در ایران را ارائه نمایند. رونوشت ابلاغ نیز می بایستی توسط بانك به منظور اطلاع و پیگیری برای نمایندگی شركت بازرسی در ایران ارسال گردد.
7. كلیه گواهیهای بازرسی صادره توسط شركتهای بازرسی و یا نمایندگان مجاز آنها، فقط با نام و كاغذ مارك دار شركت اصلی كه نام آن در شرایط اعتبار اسنادی قید گردیده است، قابل قبول می باشد.
8. سفارش انجام کار بازرسی و پرداخت هزینه بازرسی می تواند بر عهده خریدار یا فروشنده كالا باشد، در صورتی كه این هزینه به عهده فروشنده باشد، باید مراتب صراحتاً توسط فروشنده در پروفرما یا قرارداد فروش قید شده باشد.
تبصره: در مواردی كه هزینه بازرسی بر عهده خریدار است، درج شرط پرداخت هزینه بازرسی توسط واردكننده در شرایط اعتبار و یا انتقال هزینه بازرسی پس از طی مراحل ثبت سفارش و در قبال ارائه اصل صورتحساب هزینه بازرسی صادره توسط مؤسسه بازرسی كننده كه به تأیید اتاق بازرگانی محل صدور رسیده باشد (در مورد شركتهای بازرسی ایرانی نیازی به تأیید اتاق بازرگانی نیست) در وجه مؤسسه بازرسی كننده بلامانع می باشد.
9. گشایش اعتبار تنخواه بازرسی جهت پرداخت هزینه بازرسی و افزایش آن بلامانع است. پرداخت وجه در مقابل صورتحساب انجام بازرسی خواهد بود.
10. چنانچه حمل كالای موضوع اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی به دفعات مجاز باشد ارائه گواهی بازرسی جداگانه برای هر محموله (PARTIAL SHIPMENT) که فقط از طرف همان شركت بازرسی تعیین شده صادر گردیده باشد الزامی است و آن بانك بایستی از قبول گواهی بازرسی كلی خودداری نمایند.
11. در صورتی كه محمولات یك اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی از كشورهای مختلف حمل گردد انتخاب شركتهای بازرسی متعدد (برای هر كشور یك شركت بازرسی) بلامانع است.
12. در صورت مشاهده هرگونه نارسایی و تخلف، شركتهای بازرسی لازم است مراتب را سریعاً به این بانک به صورت مشروح منعكس نمایند.

 
منابع:

- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600).
- رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP).
- اینکوترمز (INCOTERMS 2010).
- راهنمای کاربران اعتبار اسنادی (UCP600).
- پژوهشهای موردی در روش های پرداخت بین المللی(110 مورد).
- بانکداری بین المللی 1 و 2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله Swissbank به ادرس Ubs.com.
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.

.: تعداد 6 نفر از 6 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

انواع سطح بازرسی کالا را نام ببرید؟ قیمت بازرسی کالا بازرسی کالا سطح 4 زمان گواهی بازرسی اعتبار اسنادی

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار و مقالات منتشر شده مطلع شوید.

Tabligh 1
Tabligh 2
Tabligh 3
Tabligh 4
نظرات کاربران

نظری جهت نمایش وجود ندارد

نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به ویکی راهنما می باشد قوانین سایت | درباره ما | تماس با ما