جذاب بودن-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

چطور جذاب باشم؟

معیار مشخصی برای جذابیت وجود ندارد، هنوز امتحان و تستی هم برای آن طراحی نشده است. اما فاکتورهای زیر وجه اشتراک تمام افرادی است که از نظر اجتماعی، مقبولیت و محبوبیت بالایی دارند.

 1. در ملاقات با سایرین، خشنودی و خرسندی خود را از دیدنشان نشان دهید. با لبخند سلام و احوالپرسی کردن، همین معنی را منتقل می کند.
 2. به چشمان طرف مقابل نگاه کنید و با لبخند او، شما نیز لبخند بزنید.
 3. از برتری جویی نسبت به دیگران بپرهیزید، دائماً از خودتان تعریف نکنید و موضوع صحبت را به سمت نقاط قوت خود نبرید. اگر سایرین از جاده های پر شیب و سرما می گویند، شما نگویید: «ماشین من ... است و من مشکلی ندارم». وقتی مسابقه ای در کار نیست، سعی نکنید برنده شوید. حتی اگر مسابقه ای هم در کار بود، با تواضع باختن و حتی از نفر برنده تعریف کردن، شما را بسیار جذاب تر نشان می دهد. شماره 79 و 101 روش برای زندگی بهتر.
 4. در صحبتها، به دنبال نقاط مشترک باشید نه نقاط اختلاف. از موضوعاتی که در آنها اختلاف نظر دارید، رد شوید و موضوعات مشترک را پیدا کنید. مثلاً اگر در مورد خلق و خوی مردم یک شهر اختلاف نظر دارید، ممکن است در مورد لذیذ بودن سوغات آن شهر هم نظر باشید. شماره های 89 ، 98 و 101 روش برای زندگی بهتر.
 5. از اینکه تکیه کلام یا رفتاری از شما باعث خنده دیگران شود لذت ببرید. اگر دیگران به شما می خندند، شما نیز با دیگران بخندید.
 6. افراد جذاب، با مهربانی با مردم رفتار می کنند و به حرفهای مردم گوش می دهند و با آنها همدردی می کنند. از نقاط مثبت مردم تعریف می کنند و می پرسند: «چطور این کار را اینقدر قشنگ انجام می دهی؟»
 7. افراد جذاب، همیشه با مردمانی از طبقه ضعیف تر مهربان و مؤدب هستند.
 8. به خاطر سپردن نام و حتی مشخصات جزئی افراد، از جمله فاکتورهای جذابیت است.
 9. اگر شخص معروفی را می شناسید، یا با او نسبتی دارید، نیازی نیست دائم در هر گفتگویی آن را تکرار کنید. «دیروز با آقای ... بودم، آخه می دونی فامیلمونه، می گفت ...».
 10. دیگران را نفی نکنید، مثلا اگر کسی می گوید برق شهر 20 ولت است، شما نگویید "نه !!! 220 ولت است!" بجای آن می توانید بگویید "فکر می کنم 220 ولت باشد." 
 11. بیشتر گوش کنید و کمتر صحبت کنید. افراد جذاب می خواهند بدانند شما چه می گویید، زیرا برای شما اهمیت قائلند.

 

 

منابع:

www.psychology.com