درخواست پروفورما-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

دریافت پروفرما اینویس P/I

(پیش فاکتور، پرفرما اینویس،  Proforma Invoice)

پروفرما اولین سندی است که در معاملات بین المللی صادر می شود و دربرگیرنده شرایط معامله است و در مراحل بعد، از جمله اخذ مجوز ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی و ترخیص کالا مورد استفاده قرار می گیرد.

ارکان پروفرما

در پروفرما (پیش فاکتور)  باید به ارکان زیر اشاره شود:
 
ـ نام، آدرس و اطلاعات تماس فروشنده،
ـ نام، تعداد، مشخصات، بسته بندی و قیمت کالا،
ـ درصد یا مبلغ پیش پرداخت،
ـ گارانتی یا وارانتی در صورت وجود (گارانتی خدمات رایگان تعمیر یا تعویض است ولی وارانتی ممکن است هزینه تعمیر یا تعویض را دریافت کند)،
ـ زمان تحویل، زمان و شرایط حمل، جریمه تأخیر در تحویل،
ـ مرجع رسیدگی به اختلافات (در صورت بروز).
موارد قید شود و توسط فروشنده مهر و گردد و این حکم قرارداد فروش شما را دارد. 
در برخی معاملات قرارداد جداگانه ای بین خریدار و فروشنده امضا می شود و موارد بالا در آن ذکر می شود که آن نیز حکم قرارداد فروش را دارد.
در حین مذاکره و قبل از دریافت پروفرما، با فروشنده تماس بگیرید و اصالت تلفن محل کار او را کنترل کنید.
 
انعقاد قرارداد فروش مزایای زیر را دارد:
1. شفافیت بیشتر و پیشگیری از چندگانگی برداشتها از مذاکرات شفاهی،
2. پیشگیری از نقض شرایط و متوقف کردن یکطرفه کار توسط هر یک از طرفین،
3. سهولت در انجام مراحل قانونی (در صورت لزوم)،
4. امنیت معامله.
 
منابع:

- رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP).
- راهنمای کاربران اعتبار اسنادی (UCP600).
- بانکداری بین المللی 1 و 2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله Swissbank به ادرس Ubs.com.
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.