ضمانت نامه ریالی-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

ضمانت نامه بانکی (ریالی)

در یک ضمانت نامه: بانک، ضمانت خواه (مشتری) را در مقابل سازمانی (ضمانت گیر)، در ازای انجام کاری یا پرداخت بدهی ضمانت می کند.

یکی از خدمات بانکی، صدور انواع ضمانت نامه است.

ارکان ضمانت نامه

 1. مضمون عنه (ضمانت خواه = ضمانت شده = مدیون اصلی=مشتری بانک)،

2. مضمون له (ذی نفع ضمانت نامه = ضمانت گیر)،

3. ضامن (ضمانت کننده = بانک)،

4. وجه الضمان (مبلغ ضمانت نامه)،

 

ضمانت نامه بانکی

بانک به محض دریافت درخواست کتبی ضمانت گیر، مبنی بر دریافت مبلغ ضمانت نامه، بدون هیچ چون و چرایی باید مبلغ ضمانت نامه را به ضمانت گیر پرداخت کند.

شرایط ضمانت نامه بانکی

نکات مهم

-   بانک ها ضمانت نامه را به نفع سازمان های معتبر دولتی و نیمه دولتی صادر می کنند. مثل شهرداری، وزارت نیرو، راه، آب و فاضلاب، گمرک و ...

-   ضمانت نامه تاریخ سررسید دارد و بعد از آن تاریخ بانک هیچ تعهدی نسبت ضمانت نامه صادره ندارد.

-   ضمانت نامه، زودتر از تاریخ سررسید قابل فسخ است. ضمانت نامه به دفعات قابل تمدید است، به شرطی که ضمانت خواه (مشتری) پیش از سررسید موضوع را از بانک درخواست کند.

-    صدور ضمانت نامه مشمول پرداخت کارمزد است. محاسبه کارمزد بستگی به موارد زیر دارد:

الف) نوع ضمانت نامه،

ب) وثایق ضمانت نامه،

ج) مدت ضمانت نامه.

انواع ضمانت نامه بانکی

1- ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

هر پیمانکار (حقیقی یا حقوقی) برای شرکت در مناقصه، ملزم به ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصه است.

سازمان هایی که مناقصه برگزار می کنند، به این دلیل ضمانت نامه مطالبه می کنند که، اگر شخصی در مناقصه برنده شد و برای عقد قرارداد حاضر نشد، برای پوشش ضرر و زیان ناشی از تبلیغات و چاپ و ... ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه او را به اجرا گذارند.

مدارک لازم:

-   درخواست کتبی ضمانت خواه برگه اعلان عمومی مناقصه (روزنامه، اطلاعیه، نامه، آدرس سایت)،

-   مدارک شناسایی معتبر (حقیقی یا حقوقی)،

-   وثایق، (حداقل 10 درصد از مبلغ ضمانت نامه نقدا دریافت می شود و از بابت الباقی آن، وثایق دریافت می گردد).

2- ضمانت نامه پیش پرداخت

در صورتیکه شخصی در مناقصه ای برنده شود، و برای شروع کار نیاز به تقویت بنیه مالی داشته باشد، می تواند از کارفرمای خود درخواست مبلغی بعنوان پیش پرداخت نماید. کارفرما بدلیل حصول اطمینان از صحت انجام امور توسط مجری، از او تقاضای ضمانت نامه پیش  پرداخت می نماید. معمولا مبلغ ضمانت نامه، دقیقا به اندازه مبلغ پیش پرداخت است.

مدارک لازم:

-   درخواست کتبی ضمانت خواه مدارک معتبر مبنی بر انعقاد قرارداد اجرای کار،

-   مدارک شناسایی معتبر (حقیقی یا حقوقی)،

-   وثایق (حداقل 10 درصد از مبلغ ضمانت نامه نقدا دریافت می شود و از بابت الباقی آن، وثایق دریافت می گردد).

3- ضمانت نامه حسن انجام کار (حسن انجام تعهدات)

در صورتیکه شخصی در مناقصه برنده شود، پس از انعقاد قرارداد شروع به کار، کارفرما تقاضای ضمانت نامه حسن انجام کار می نماید، و بدین ترتیب، اگر مجری با اهمال یا سهل انگاری در انجام کار (تشخیص این موضوع به عهده بانک نیست) ، باعث بروز خسارتی به کارفرما شود، کارفرما با به اجرا گذاشتن آن ضمانت نامه خسارات خود را جبران می کند.

مدارک لازم:

-   درخواست کتبی ضمانت خواه مدارک معتبر مبنی بر برنده شدن در مناقصه (نامه سازمان یا ... )،

-   مدارک شناسایی معتبر (حقیقی یا حقوقی)،

-   وثایق، (حداقل 10 درصد از مبلغ ضمانت نامه نقدا دریافت می شود و از بابت الباقی آن، وثایق دریافت می گردد).

4- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

وقتی مجری (پیمانکار) پروژه ای را به اتمام می رساند، آنرا به کارفرما تحویل می دهد (تحویل موقت). در جلسه تحویل موقت، بسیاری از جنبه های کار انجام شده توسط مجری، هنوز آشکار نشده و پس یک یا چند ماه آشکار می شوند. (مثلا در مورد پل طبقاتی صدر، یکسال طول خواهد کشید تا کارفرما متوجه شود پل ساخته شده، از هر نظر بدون عیب است یا خیر). به همین دلیل کارفرما بخشی از مطالبات مجری را (معمولا 10 درصد) نزد خود نگاه می دارد و پس از فرارسیدن زمان تحویل قطعی (در قرارداد اولیه شروع به کار ذکر شده) آن را به مجری پرداخت خواهد کرد.

به بیان دیگر، در صورتیکه پیمانکار، با ارائه صورتجلسه، در حین اجرای کار از کارفرما تقاضای وجه کند، کارفرما از مبلغ کل هر یک از صورتجلسات، 10 درصد را نزد خود نگاه می دارد. اگر مجری بخواهد این مبلغ را زودتر از موعد دریافت کند، کارفرما ضمانت نامه ای به همان میزان از مجری درخواست می کند، این ضمانت نامه، استرداد کسور وجه الضمان نام دارد.

مدارک لازم:

-   درخواست کتبی ضمانت خواه مدارک مسجل مبنی بر انعقاد قرارداد اجرای کار، صورتجلسه امضاء شده تحویل موقت،

-   مدارک شناسایی معتبر (حقیقی یا حقوقی)،

-   وثایق، (حداقل 10 درصد از مبلغ ضمانت نامه نقدا دریافت می شود و از بابت الباقی آن، وثایق دریافت می گردد).

5- ضمانت نامه گمرکی

ضمانت نامه گمرکی در موارد زیر قابل صدور است:

1-ترخیص کالا از گمرک منوط به پرداخت عوارض گمرکی است، در صورتیکه شخصی بخواهد بعد از ترخیص (و احتمالا بعد از فروش کالای خود) عوارض گمرکی را پرداخت کند، می تواند با ارائه ضمانت نامه گمرکی، به نفع گمرک و به مبلغ عوارض گمرکی، کالای خود را ترخیص نماید.

2-برخی شرکت های خارجی برای شرکت در نمایشگاه ها، ماشین آلات و تجهیزاتی را به همراه می آورند، گمرک جمهوری اسلامی، با نظر کارشناس، مبلغی را بعنوان عوارض گمرکی آنها تعیین می کند. شخص حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در نمایشگاه، می تواند با ارائه ضمانت نامه گمرکی، کالای خود را به ایران وارد کرده و به محض خروج کالا، ضمانت نامه خود را دریافت کند.

مدارک لازم:

-   درخواست کتبی ضمانت خواه مدارک معتبر مبنی بر وجود کالا در انبار گمرک و عوارض تخصیص گرفته،

-   مدارک شناسایی معتبر (حقیقی یا حقوقی)،

-   وثایق، (حداقل 10 درصد از مبلغ ضمانت نامه نقدا دریافت می شود و از بابت الباقی آن، وثایق دریافت می گردد).

6- ضمانت نامه تعهد پرداخت

در این نوع ضمانت نامه، بانک پرداخت دین (بدهی) شخص متقاضی را به سازمان یا ارگان خاصی تضمین می نماید. انواع این ضمانت نامه عبارتند از:

ضمانت قرارداد فروش، اجرای خدمات خاص، تضمین بازگشت مشمولین نظام وظیفه که می خواهند از کشور خارج شوند و ... .

مدارک لازم:

-   درخواست کتبی ضمانت خواه مدارک مسجل مبنی بر ضرورت صدور چنین ضمانت نامه ای،

-   مدارک شناسایی معتبر (حقیقی یا حقوقی)،

-   وثایق، (حداقل 10 درصد از مبلغ ضمانت نامه نقدا دریافت می شود و از بابت الباقی آن، وثایق دریافت می گردد).

منابع:
- بانکداری داخلی 1 و 2 ، انتشارات بانک ملی ایران.
- دانش و تجربه رؤسای بانکهای خصوصی و دولتی کشور.