لوله بازکنی-نسخه قابل چاپ
wikirahnama logo

لوله بازکنی

در هر ساختمان، به طور متوسط، سالانه چندین بار لوله های فاضلاب دچار گرفتگی می شود، اغلب ما برای حل این مشکل به درب منزل مراجعه کرده و از میان دهها و بعضاً صدها برچسب یکی را انتخاب می کنیم و با آن تماس می گیریم. 
لوله باز کنی
 ارائه کنندگان این خدمات، نرخ و قیمت مشخصی ندارند، و بعضاً در تهران با توجه به شرایط ظاهری و منطقه ای مشتری اعلام نرخ می کنند. برخی هم با تظاهر به اینکه مشکل بسیار حاد است و باید از «دورتراش» استفاده کنند، از مشتری مطالبه مبالغ گزافی می نمایند.
واقعیت این است که قیمت دستگاه لوله بازکنی با کلیه تجهیزاتش، حدود یک میلیون تومان است. 
دورتراش، اسید سیاه و ...، بهانه ای برای درخواست مبالغ بیشتر است.
نرخ منصفانه لوله بازکنی از 40 هزار تومان شروع شده و برای بدترین حالت شبانه روزی (که بسیار به ندرت اتفاق می افتد) به 60 هزار تومان می رسد نه 200 هزار تومان!!! 

 

منابع:

جواد امامی - مجری لوله بازکنی و تخلیه چاه